Jak postupovat - důležité informace pro farníky

 

JAK POSTUPOVAT – důležité informace pro farníky

 

Kontaktní údaje: Římskokatolická farnost Rousínov, Kroužecká 501/1, 683 01  Rousínov

                               (Tato korespondenční adresa je stejná i pro farnost Kr. Vážany.)

Kontaktní osoba: P.  R.D. Andrzej Wasowicz – tel: 604 487 737 a e-mail: rousinov@dieceze.cz

 

Křest

V případě křtu prosíme rodiče dítěte, aby mě kontaktovali telefonicky, út – pá mezi 9 – 16 hod.

 

Svatba

U svatby prosím postupujte stejně, ale kontaktujte mě nejpozději 3 měsíce před svatbou, domluvíme si schůzku telefonicky, út – pá mezi 9 – 16 hod. Pokud znáte datum svatby, můžete si termín zarezervovat i rok dopředu.

 

Pohřeb

Postup: 

Nejdříve kontaktujte lékaře, který potvrdí úmrtí a vystaví potřebné dokumenty. Následně oslovte pohřební službu,  která prozatím zajistí odvoz pozůstalého.

Termín pohřbu nejdříve domluvíte s farářem, potom s pohřební službou. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s knězem a teprve až potom s pohřební službou. Jinak by se totiž mohlo stát, že budu mít na tento termín naplánovanou jinou službu nebo nějakou akci v kostele.

 

Kontaktujte mě  nejlépe telefonicky a domluvíme se  na termínu pohřbu.

Pokud bych Vám telefon nevzal, napište  textovou zprávu.

Znění SMS může být např.: „Pane faráři, zemřel nám XY, prosím Vás, ozvěte se nám (jméno a příjmení).“

Jakmile to bude možné, okamžitě vám zavolám zpět. 

 

Návštěva nemocných a zaopatření umírajících

Pokud máte v rodině starého nebo vážně nemocného člověka, je dobré se jej ptát i během delší doby, zda by chtěl přijmout svátosti. Pokud ano, informujte mě o tom telefonicky, út – pá mezi 9 – 16 hod. Za každým takto nemocným jezdím, a tak jsou tito lidé vždy zaopatřeni i na poslední cestu. Proto je dobré poskytnout tuto milost Vašemu blízkému vždy včas.

 

Ostatní potvrzení a listiny z farní kanceláře

V případě vystavení potvrzení a listin (např. potvrzení o křtu, souhlas ke křtu v jiné farnosti, doklady ohledně svatby) mě, prosím, kontaktujte telefonicky, út – pá mezi 9 – 16 hod nebo e-mailem, sdělím Vám vše potřebné. V e-mailu uveďte telefonní číslo, jméno, adresu, datum narození, místo a přibližný rok křtu. Prosím, dokumenty si vyřizujte s časovým předstihem. V případě mé nemoci nebo nepřítomnosti (dovolená, duchovní obnova aj.), byste nemuseli mít doklady vystaveny včas.

 

Milí farníci, doufám, že tyto výše uvedené informace budou pro vás aspoň trochu užitečné.

Chtěl bych poděkovat těm, kteří jsou ke mně vstřícní během jakéhokoliv jednání, a věřte, že jsem s Vámi neustále v modlitbách.

Váš Ondřej – farář

 

 


Církevní pohřeb

 

Jak domluvit církevní pohřeb?

Kontaktujte  faráře, se kterým si domluvíte datum pohřbu. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s knězem a teprve až potom s pohřební službou. Jinak by se totiž mohlo stát, že kněz bude mít na tento termín naplánovanou jinou službu nebo nějakou akci v kostele.

 

Na domluvu s knězem si, prosím, připravte tyto informace o zemřelém

  • datum a místo narození
  • adresu trvalého bydliště
  • zjistěte, zda byl pokřtěn (Nemusí být křestní list, ani potvrzení o křtu. Stačí jen vědět, zda byl zesnulý pokřtěn nebo ne. )
  • jméno manžela/ky; datum a místo svatby
  • povolání
  • zda byl zesnulý zaopatřen – kdy, kde a kým
  • promyslet zda bude pohřben do země, nebo kremace

 

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu nebo pronášet proslovy, které se neshodují s křesťanským poselstvím.

 

Pohřební služba vozí zesnulého cca 60 minut před obřadem do kostela. Ve stanovený čas pak začíná smuteční obřad.

V případě kremace se po obřadu v kostele vyprovodí rakev se zesnulým ven před kostel a pohřební služba jej pak převeze do krematoria. V případě, že bude zemřelý pohřben na hřbitově, jde se po obřadu v kostele na hřbitov.

 

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Nicméně jsme vděční za příspěvek na pokrytí nákladů, které v souvislosti s pohřbem vznikají. Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete dát knězi před nebo po pohřbu.

Je dobré také pamatovat na varhaníka a zpěváky.

 

 


Fotografování v kostele

 Pravidla pro fotografování v kostelích ( Biskupství brněnské)

Ke stažení:

Koncert v kostele

 

Pokud byste chtěli v kterémkoliv kostele v naší farnosti pořádat koncert, je třeba se vždy domluvit s p. s pastorační radou a následně s farářem a dopředu (alespoň 1 měsíc) vyplnit žádost, která bude po vyplnění zaslána na biskupství. Žádost k vyplnění vám na požádání zašleme, nebo ji naleznete na stránkách biskupství.

 

 

Formuláře - Biskupství brněnské (biskupstvi.cz)