Jak postupovat ..

 

Křest dítěte

Je nutná příprava, ozvěte se proto alespoň měsíc před křtem. V první řadě pro ty, kdo žijí v našich farnostech. 
Rodiče z jiných farností ať se nejdříve obrátí na svého faráře s žádostí o propuštění.

 

 

Církevní sňatek

Před uzavřením církevního sňatku je nutná příprava, proto se přihlaste alespoň tři měsíce předem.

 

 

Návštěva kněze u nemocného či umírajícího

Pravidelně každý měsíc nebo na požádání (Pro nemocné v nemocnici ve Vyškově volejte na 739 246 000; 723 156 896).

 

 

Svátost smíření

P. Ondřej je k dispozici 30 minut před bohoslužbou nebo na požádání.

 

 

 

 

 


Církevní pohřeb

 

Jak domluvit církevní pohřeb?

Kontaktujte  faráře, se kterým si domluvíte datum pohřbu. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s knězem a teprve až potom s pohřební službou. Jinak by se totiž mohlo stát, že kněz bude mít na tento termín naplánovanou jinou službu nebo nějakou akci v kostele.

 

Na domluvu s knězem si, prosím, připravte tyto informace o zemřelém

  • datum a místo narození
  • adresu trvalého bydliště
  • zjistěte, zda byl pokřtěn (Nemusí být křestní list, ani potvrzení o křtu. Stačí jen vědět, zda byl zesnulý pokřtěn nebo ne. )
  • jméno manžela/ky; datum a místo svatby
  • povolání
  • zda byl zesnulý zaopatřen – kdy, kde a kým
  • promyslet zda bude pohřben do země, nebo kremace

 

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu nebo pronášet proslovy, které se neshodují s křesťanským poselstvím.

 

Pohřební služba vozí zesnulého cca 60 minut před obřadem do kostela. Ve stanovený čas pak začíná smuteční obřad.

V případě kremace se po obřadu v kostele vyprovodí rakev se zesnulým ven před kostel a pohřební služba jej pak převeze do krematoria. V případě, že bude zemřelý pohřben na hřbitově, jde se po obřadu v kostele na hřbitov.

 

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Nicméně jsme vděční za příspěvek na pokrytí nákladů, které v souvislosti s pohřbem vznikají. Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete dát knězi před nebo po pohřbu.

Je dobré také pamatovat na varhaníka a zpěváky.

 

 


Fotografování v kostele

 Pravidla pro fotografování v kostelích ( Biskupství brněnské)

Ke stažení: