Diecézní setkání koordinátorů farních skupinek 19.11.2022 - Pozvánka

V sobotu 19. listopadu 2022 se bude v Brně konat Diecézní synodální setkání koordinátorů farních skupinek a těch, kdo jsou aktivně zapojeni do synodálního procesu v brněnské diecézi.

Diecézní koordinátor P. Petr Šikula uvádí: „Synodální proces nekončí sepsáním národní či diecézní syntézy. Naopak, nyní se před námi se otevírá výzva, jak tyto podněty převést do každodenního života. Protože tento úkol přesahuje možnosti jednotlivců i skupin, chceme společně pokračovat v našem putování a hledání další cesty. V současné době aktivně přemýšlíme nad dalšími kroky v naší diecézi, a k tomu má pomoci i listopadové setkání.“

Ke stažení:

Fotogalerie: