Apoštolský list Svatého otce Františka 8.12.2020

Apoštolský list Svatého otce Františka

 

 „Patris Corde“

 

Ke stažení:

Stavíme dům se svatým Josefem - návrh na postní aktivitu ve farnosti nejen pro děti

Dicézní katechetické centrum připravilo pro děti i dospělé postní aktivitu.

 

 Projekt, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, si klade za cíl přiblížit účastníkům osobu sv. Josefa, manžela Panny Marie, pěstouna Ježíše, a poukázat na to, v čem nám může být sv. Josef inspirací v každodenních životních situacích. Jako učni u svého mistra budeme se i my učit u sv. Josefa, mistra tesařského řemesla, jeho přístupu k lidem, k práci a k životu, a také jeho oddanosti Bohu. To všechno se totiž skrývá pod charakteristikou, že Josef byl spravedlivý muž (srov. Mt 1,19).

Pokusíme se také společně „budovat dřevěný dům“, který symbolicky odkazuje na Josefovo povolání a může představovat společenství (církev, farnost, rodinu) nebo také každého z nás.

 

https://kc.biskupstvi.cz/v-uceni-u-sv-josefa/

 

Pro potřeby farnosti přikládáme upravený projekt od paní Rulíškové 

Projekt probíhá v kostele sv. Barbory ve Velešovicích  a v Rousínově u Máří Magdaleny během křížové cesty ( více  v ohláškách )

 

Ke stažení:

Fotogalerie: