Připravované akce , bohoslužby (duben - srpen 2024 )

 

CHYSTÁ SE : 

(Aktualizovano dle zápisu Pastorační rady farnosti  ze dne 17.3.2024) 

 

Červen a prázdniny

 

      17. 7. mše u kříže ve Velešovicích

      15.8. pouť na Hostýn

      22.8. pouť seniorů

      31.8. Farní dobrodružství pro rodiny s dětmi 

 

 

  9.9.2024 - Sektání Pastorační rady( do tohoto termánu zasílejte podněty a nápady členům) 

 

 


PROBĚHLO:

 Červen

 7.-8./6 24h pro pána; neděle mše svatá a možnost otevřít svatostánek, čtení písma apod

Květen 

 26.5.2024 Hody Habrovany , koncert Danielis 

  19.5.2024 1. sv. přijímání - sv. Václav 

  18.5.2024 Diecézní setkání mládeže 

   8.5.2024  Pouť do Žarosic , mše sv v 16 hod, autobus pojede v 15 hod z Rousínova 

   5.5.2024  Hody - Kr. Vážany - svátek Patronů kostela 

 

 

Májové pobožnosti:

     5.5. Slavíkovice u kapličky- 15h

   12.5. Velešovice u kříže úrody- 17h

   19.5. Vítovice u křížku - 15h

    26.5. Habrovany - v rámci hodů

 

   Velešovice v 17.00 každou neděli

  

Adorační dny farností

 

Duben

29.4.2024  Adorační den Kr. Vážany , adorace v kostele Nejsv. Trojice Habrovany  od 18 -19 hod 

 

30.04.2024 Adorační den - Rousínov

 

7.4. 2024  Neděle Božího milosrdenství

Po mši korunka BM  - ve všech kostelích

 1.4. 2024  Velikonoční pondělí

 8 : 00 Habrovany

 

Velikonoční Triduum  

 

Místo: Rousínovec u sv. Václav

 

28.3. 2024 Zelený čtvrtek

  • 9:00 Katedrála  
  • 18:00 mše svatá Rousínovec

29.3.2024  Velký Pátek

  • 15:00 obřady - Rousínovec

30.3.2024  Bílá sobota

  • kostely otevřené k tiché osobní modlitbě „hrob „
  • 20 :00 Velikonoční Vigilie - Rousínovec , agapé sál Svornosti 

31.3.2024   Velikonoční neděle - žehnání pokrmů 

 8: 00   Rousínovec 

 

  9:30   Kr. Vážany 

 

 Křížová cesta Velešovice, Vážany, Habrovany , Rousínovec   

 

14.2. POPELEČNÍ STŘEDA 

17.00 Rousínovec 

18:00  Velešovice

 

 11.2. FARNÍ MASOPUST sál Svornosti od 15 hod 

 

Leden  2024

 

27.1.2023 - Zimní pouť do Křtin 

26-28.1. 2023  Modlitební Triduum - Velešovice 

 

 

leden 2024

 

13.1.2023  Setkání s koordinátory Modliteb matek– Velešovice

 

13.1.2023  18:00 koncert CM Kalečník 

 

Pondělí 1.1.2024 Slavnost Panny Marie

 

 

  • 9: 30 Kr. Vážany
  • 11:00 Velešovice

 

 

Ke stažení:

Fotogalerie: