Připravované akce , bohoslužby (prosinec 2023 - únor 2024)

 CHYSTÁ SE : 

2.- 3.12. Svatobarborské slavnosti,- Velešovice

 

Advent 2023

Roráty 8 :00 hod (sobota)

9.12. Habrovany – rorátní mše

16.12. Velešovice – rorátní mše

23.12. Rousínovec – rorátní mše

 

10.12.  9: 30  Mikuláš ve Vážanech 

 

Vánoce 2023

 

23.12. Betlémské světlo v Habrovanech v 15–17 h 

Sobota 23. 12. 18:00 Velešovice (s nedělní platností)

 

Neděle 24.12. Štědrý den

 

8:00 ráno mše (nedělní) u Václava

21:00 „Půlnoční „mše Kr. Vážany

 

Pondělí 25.12. Boží hod Vánoční

 

 8:00 Rousínovec

9:30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

Úterý 26.12. sv. Štěpán

9: 00 Habrovany

koncert D.A.V.A . sv. Václav 

 

Středa 27.12.2023 

15:00 kr. Vážany, koledy s Květou 

 

Čtvrtek 28.12.2023 

15:00 Habrovany , Koledy s Květou 

 

Neděle 31.12. Silvestr, obnova manželských slibů, zpívání koled

 

8:00 Rousínovec

9:30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

Pondělí 1.1.2024 Slavnost Panny Marie

9: 30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

 

Leden  2024

 

13.1.2023  18:00 koncert CM Kalečník 

27.1.2023 - Zimní pouť do Křtin 

 

Únor 2024

 

11.2. FARNI MASOPUST sál Svornosti od 15 hod 

14.2. POPELEČNÍ STŘEDA 

 

 

 


PROBĚHLO:

 

 

19.11. konec liturgického roku v 18:00 Setkání s Božím slovem na faře v Rousínov

19. -25.11.týden modliteb za mládež

8.11. Velešovice – hřbitov po mši svaté

4.11. Pobožnosti na hřbitovech, 16:30 Olšany , 17:00 Habrovany

 

4.11. Mše svatá Habrovany 18:00

3.11. Rousínovec –

 

První pátek, adorace, mše sv. poté pobožnost na hřbitově Od 19 hod setkání mládeže na faře

2.11. Kr. Vážany mše, adorace, poté pobožnost na hřbitově ve Vážanech

1.11. Velešovice mše svatá v 18 h, v 19 h (duš. pobožnost - nový hřbitov v Rousínově)

 

22.10. Misijní neděle (Kr. Vážany, Velešovice)

22.10. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

 

7.10. Hody ve Velešovicích, krojovaná mše svatá

5.10. Setkání prvokomunikantů na Petrově a setkání dětí na první svaté přijímání

6.10. Setkání mládeže, první pátky – od 14–19 let na faře, příprava na biřmování

 

30.9. Slavíkovice hodová mše – v parčíku asi 13 hod

28.9. Hodová mše svatá  sv. Václav

24.9. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

 

 

3.9.2023  - neděle -  10 - 15  hod otevřen k nahlédnutí kostel  Máří Magdaleny  na náměstí       (  doporučení EFR z  16.8.2023 )

2.9.2023  - sobota - Přivítání nového školního roku  - dopoledne na faře  v Rousínově  pro děti a mládež 

 

24.8.2023 - čtvrtek  - Autobusová pouť seniorů

 

19.7.2023 - středa - mše svatá u kříže smíření ve Velešovicích 

 

 

15.8.2023 - úterý - Pouť na sv. Hostýn 

 

 

5.7.2023  - středa - svátek Cyrila a Metoděje  

 9:00 mše sv. Rousínovec 

 

 

 

30.6.2023 -  pátek - Farní táborák na zakončení  šk. roku  16 - 19 hod , na faře v Rousínově.

soutěže a hry pro děti  , setkání rodičů 

 

 

3.6. 2023 - sobota -  Večer chval s místní scholou ve Velešovicích 

 

4.6.2023 - neděle -  Habrovany - oslavy 500 výročí kostela 

Slavnostní  zahájení v 12:30, 13:00 Hodová mše sv. v kostele , sopubor D.A.V.A., pěvecký sbor Florián , v prubehu dne výstava v kostele, otevřená věž a posezení s občerstvením v areálu kostela , pořádáno ve spolupráci s Obcí Habrovany .

 

 

 13.5. 2023 - sobota -  Diecézní setkání s biskupem - Žarošice 

 Májové pobožnosti, neděle  - vždy v 15 hod 

 

7.5.  Velešovice - kostel

14.5. Kroužek

21.5. Vitovice - křížek za humny

28.5. Slavíkovice  - u kapličky  

 

28.5.2023  - neděle - Písně k Panně Marii s Květou 

16 hod koncert  v  kostele Kr. Vážanech  

 

21.5.2023 - neděle  -  První sv. přijímání - Kr. Vážany 

 

4.5. 2023  - Koncert - D.A.V.A. 

19 :00 Královopolské Vážany - účinkuje D.A.V.A. 

 

7.5.2023 - neděle - Hodová mše svatá , Kr. Vážany 

 

8.5.2023 - Pouť do  Žarošic 

 vyrážíme z Rousínovce v 8 hod , Rousínovec - Nemčany - Jalový dvůr, kde se sejdeme s poutníky ze Slavkova, Zdravá Voda 

Trasa , 22,8 km 

 

29.4.2023 - Adorační den  farnosti Kr. Vážany 

16:00 - Habrovany , zakončená v 18 : 00 mší svatou , svátost smíření

 

30.4.2023 - Adorační den  farnosti Rousínov 

 

9:00 -  10:40 Rousínovec , adorace

 

 

6.- 10.4. Velikonoce 2023 

 

6. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

7. 4.

Velký pátek

15:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba– obřady

8. 4.

Bílá sobota

20:00

Kr. Vážany – velikonoční vigilie

9. 4.

Velikonoční neděle

Boží hod velikonoční

8:00

9:30

11:00

Rousínovec – kostel sv. Václava

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

Velešovice – kostel sv. Barbory

10. 4.

Velikonoční pondělí

9:00

Habrovany – kostel Nejsvětější Trojice  

 

 

 1.4 - 2.4. sobota, Květná neděle  - 24 hodinové čtení Písma

 

od 11 hod do 11 hod  - kostel Velešovice , zakončeno nedělní mší svatou 

 

Křížové cesty  - vždy  v neděli v 15 :00 hod 

26.2. Velešovice

  5.3.  Kr. Vážany 

12.3. Habrovany 

19.3. Rousinovec 

26.3. Urbánek 

 

26.3. neděle  - Misijní koláč 

 

po mši svaté  Královopolské Vážany  , Velešovice 

 

 

26.2. 2023 - neděle

 

18 hod  - Neděle s Božím Slovem , stará fara 

 

19.2.2023 - neděle 

 

 15:00 - Farní masopust , sál Svornosti od 15 hod 

 

 11.2. 2023 - sobota

 

 od 9:15 Pout do Křtin , mše svatá ve Křtinách v 13 hod

 

15.1.2023 - neděle 

17 :00  - Koncert Martina Doležela a jeho přátel

 

 

 31.12. 2022 - sv. Silvestr 

16.00  - sobota - sv. Václav, Rousínovec 

 

1.1.2023 -  Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec 

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

11:00  -   neděle -  Velešovice 

 

28.12.2022 

 

18:00 - středa koncert Daniellis

 

27.12.2022 

 

15:00 - uterý  - Setkání u betléma s koledami - Kr. Vážany

 

26.12.2022 - Svátek sv. Štepána 

 9:00  -  pondělí -  Habrovany 

18 :00 - pondělí -  Vánoční koncert D.A.V.A. - Rousínovec 

 

 

25.12. - Slavnost Narození Páně 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

 

11:00  -  neděle - Velešovice 

 

Štědrý den  24.12.2022

" Půlnoční "

15:30 -  sobota - Kr. Vážany 

21:00 - sobota -  sv. Václav, Rousínovec 

 

 

23.12.2022 - pátek   - 16:00  Předvánoční setkání v kostele, Betlémské světlo -  Habrovany 

17.12.2022 - sobota  - 8:00   Kr. Vážany  - roráty

10 .12.2022 - sobota  - 8:00   Velešovice - roráty

 

4.12.2022 - neděle  - 9:30    Dětská mše svatá , Kr Vážany - Mikuláš ..... 

3.12.2022 - sobota -  8.00    Habrovany - roráty

1. - 4.11. 2022

Dušičkové pobožnosti 

1.11. 2022Kr. Vážany 

17:30   příležitost ke zpovědi,

18 :00  mše svatá, pobožnost na hřbitově

2.11.2022 - Velešovice

18:00 mše svatá. pobožnost na hřbitově 

3.11.2022 -Rousínovec 

18 :00 mše svatá , pobožnost na hřbitově 

4.11.2022 - Rousínov 

18: 00  mše svatá - sv. Václav ,pobožnost  nový hřbitov

5.11.2022

16:30 Olšany, hřbitov,

17:00 Habrovany mše svatá, pobožnost na hřbitově

 

20.10.2022

mše svatá a schůzka dětí a rodičů na  1 sv. přijímání

1.10.2022

Hodová mše svatá Slavíkovice 

28.9.2022 

Setkání na faře v Rousínově  (odpolední posezení na staré faře ) 

18.9.2022 

Pouť na Lutršték 

Májové pobožnosti ( květen )  

vždy od 17 hod.

  1.5. - Kroužek - křížek u větrolamu

  8.5. - Vítovice 

15.5. - Velešovice 

22.5. - Habrovany 

29.5.- Slavíkovice 

22.5.2022

První svaté přijímání 

3- 4.6. 2022

24 hodinové čtení Písma svatého 

10.6. 2022

NOC  KOSTELU  - sv. Václav  v Rousínovci

 

Ke stažení:

Fotogalerie: