Připravované akce , bohoslužby ( únor - květen 2024 )

 

CHYSTÁ SE : 

(Aktualizovano dle zápisu Pastorační rady farnosti  ze dne 1.2.2024) 

 

 

Únor 2024

 

11.2. FARNÍ MASOPUST sál Svornosti od 15 hod 

 

14.2. POPELEČNÍ STŘEDA 

17.00 Rousínovec 

18:00  Velešovice

 

Postní projekt pro děti i dospělé 2024 Připravit půdu rozsévači – Vážany, Velešovice 

 

Křížové cesty - neděle  v  15 hod 

18.2. Křížová cesta ve Velešovicích

25.2. Křížová cesta ve Vážanech

  3.3.  Křížová cesta v Habrovanech

10.3. Křížová cesta u Václava, Rousínovec

17.3.  Křížová cesta na Urbánku

 

10.3.2024 Misijní koláč Vážany a Velešovice

 

Velikonoce – Svatý týden

 

24.3.2024  Květná neděle 

8:00 Rousínovec 

9:30 Kr. Vážany 

11:00  Velešovice 

 

Velikonoční Triduum  

 

Místo: Rousínovec u sv. Václav

 

28.3. 2024 Zelený čtvrtek

 • 9:00 Katedrála  
 • 18:00 mše svatá Rousínovec

29.3.2024  Velký Pátek

 • 15:00 obřady - Rousínovec

30.3.2024  Bílá sobota

 • kostely otevřené k tiché osobní modlitbě „hrob „
 • 20 :00 Velikonoční Vigilie - Rousínovec , agapé sál Svornosti 

31.3.2024   Velikonoční neděle - žehnání pokrmů 

 8: 00   Rousínovec 

  9:30   Kr. Vážany 

11:00   Velešovice  

 

1.4. 2024  Velikonoční pondělí

 8 : 00 Habrovany

 

Duben 

 

7.4. 2024  Neděle Božího milosrdenství

Po mši korunka BM  - ve všech kostelích

 

Adorační dny farností

29.4.2024  Adorační den Kr. Vážany , adorace v kostele Nejsv. Trojice Habrovany  od 18 -19 hod 

30.04.2024 Adorační den - Rousínov

 

 Květen 

5.5.2024 Hody - Kr. Vážany 

8.5.2024 Pouť do Žarosic 

18.5.2024 Diecézní setkání mládeže 

19.5.2024 1. sv. přijímání 

 

Májové pobožnosti  - neděle v 15 hod 

 

 Další akce budou upřesněny během března 

 

 

 


PROBĚHLO:

 

 

Leden  2024

 

27.1.2023 - Zimní pouť do Křtin 

26-28.1. 2023  Modlitební Triduum - Velešovice 

 

 

 

leden 2024

 

13.1.2023  Setkání s koordinátory Modliteb matek– Velešovice

 

13.1.2023  18:00 koncert CM Kalečník 

 

Pondělí 1.1.2024 Slavnost Panny Marie

 

 

 • 9: 30 Kr. Vážany
 • 11:00 Velešovice

Neděle 31.12. Silvestr, obnova manželských slibů, zpívání koled

 

 • 8:00 Rousínovec
 • 9:30 Kr. Vážany
 • 11:00 Velešovice

 

 

 

30.12. 2023

18:00 Vánoční koncert Danielis - sv. Václav 

 

Středa 27.12.2023 

 • 15:00 kr. Vážany, koledy s Květou 

Čtvrtek 28.12.2023 

 

 • 15:00 Habrovany , Koledy s Květou 

Pondělí 25.12. Boží hod Vánoční

 •  8:00  mše sv. Rousínovec
 •  9:30  mše sv. Kr. Vážany
 • 11:00 mše sv.  Velešovice

 Úterý 26.12. sv. Štěpán

 •    9:00 mše sv.Habrovany
 • 18. 00 koncert D.A.V.A . sv. Václav 

 

 

Neděle 24.12. Štědrý den

 •  8:00  mše sv. (nedělní) Rousínovec
 • 14:30 -15:30  otevřený vánočně vyzdobený kostel sv. Filipa Jakuba ve Vážanech , kostel bude otevřen pro všechny příchozí i k osobní modlitbě, můžete si přinést domů betlémské světlo a podívat s dětmi  na betlém.  
 • 15.30 "Půlnoční "mše Rousínovec 
 • 21:00 „Půlnoční „mše Kr. Vážany

 

 

Sobota 23.12.2023 

 

 •    8:00   Rousínovec – rorátní mše
 • 15 :00 - 17:00 Betlémské světlo v Habrovanechotevřený vánočně vyzdobený kostel sv. Trojice v Habrovanech , kostel bude otevřen pro všechny příchozí , můžete si přinést domů betlémské světlo a podívat se na betlém.Možnost svátosti smíření 
 • 18:00 mše svatá (s nedělní platností) -  Velešovice 

 

10.12. neděle 

 

9: 30  Mikuláš ve Vážanech po mši svaté 

  9.12. sobota

8:00 Habrovany – rorátní mše

 2.- 3.12. Svatobarborské slavnosti,- Velešovice

19.11. konec liturgického roku v 18:00 Setkání s Božím slovem na faře v Rousínov

19. -25.11.týden modliteb za mládež

8.11. Velešovice – hřbitov po mši svaté

4.11. Pobožnosti na hřbitovech, 16:30 Olšany , 17:00 Habrovany

 

4.11. Mše svatá Habrovany 18:00

3.11. Rousínovec –

 

První pátek, adorace, mše sv. poté pobožnost na hřbitově Od 19 hod setkání mládeže na faře

2.11. Kr. Vážany mše, adorace, poté pobožnost na hřbitově ve Vážanech

1.11. Velešovice mše svatá v 18 h, v 19 h (duš. pobožnost - nový hřbitov v Rousínově)

 

22.10. Misijní neděle (Kr. Vážany, Velešovice)

22.10. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

 

7.10. Hody ve Velešovicích, krojovaná mše svatá

5.10. Setkání prvokomunikantů na Petrově a setkání dětí na první svaté přijímání

6.10. Setkání mládeže, první pátky – od 14–19 let na faře, příprava na biřmování

 

30.9. Slavíkovice hodová mše – v parčíku asi 13 hod

28.9. Hodová mše svatá  sv. Václav

24.9. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

 

 

3.9.2023  - neděle -  10 - 15  hod otevřen k nahlédnutí kostel  Máří Magdaleny  na náměstí       (  doporučení EFR z  16.8.2023 )

2.9.2023  - sobota - Přivítání nového školního roku  - dopoledne na faře  v Rousínově  pro děti a mládež 

 

24.8.2023 - čtvrtek  - Autobusová pouť seniorů

 

19.7.2023 - středa - mše svatá u kříže smíření ve Velešovicích 

 

 

15.8.2023 - úterý - Pouť na sv. Hostýn 

 

 

5.7.2023  - středa - svátek Cyrila a Metoděje  

 9:00 mše sv. Rousínovec 

 

 

 

30.6.2023 -  pátek - Farní táborák na zakončení  šk. roku  16 - 19 hod , na faře v Rousínově.

soutěže a hry pro děti  , setkání rodičů 

 

 

3.6. 2023 - sobota -  Večer chval s místní scholou ve Velešovicích 

 

4.6.2023 - neděle -  Habrovany - oslavy 500 výročí kostela 

Slavnostní  zahájení v 12:30, 13:00 Hodová mše sv. v kostele , sopubor D.A.V.A., pěvecký sbor Florián , v prubehu dne výstava v kostele, otevřená věž a posezení s občerstvením v areálu kostela , pořádáno ve spolupráci s Obcí Habrovany .

 

 

 13.5. 2023 - sobota -  Diecézní setkání s biskupem - Žarošice 

 Májové pobožnosti, neděle  - vždy v 15 hod 

 

7.5.  Velešovice - kostel

14.5. Kroužek

21.5. Vitovice - křížek za humny

28.5. Slavíkovice  - u kapličky  

 

28.5.2023  - neděle - Písně k Panně Marii s Květou 

16 hod koncert  v  kostele Kr. Vážanech  

 

21.5.2023 - neděle  -  První sv. přijímání - Kr. Vážany 

 

4.5. 2023  - Koncert - D.A.V.A. 

19 :00 Královopolské Vážany - účinkuje D.A.V.A. 

 

7.5.2023 - neděle - Hodová mše svatá , Kr. Vážany 

 

8.5.2023 - Pouť do  Žarošic 

 vyrážíme z Rousínovce v 8 hod , Rousínovec - Nemčany - Jalový dvůr, kde se sejdeme s poutníky ze Slavkova, Zdravá Voda 

Trasa , 22,8 km 

 

29.4.2023 - Adorační den  farnosti Kr. Vážany 

16:00 - Habrovany , zakončená v 18 : 00 mší svatou , svátost smíření

 

30.4.2023 - Adorační den  farnosti Rousínov 

 

9:00 -  10:40 Rousínovec , adorace

 

 

6.- 10.4. Velikonoce 2023 

 

6. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

7. 4.

Velký pátek

15:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba– obřady

8. 4.

Bílá sobota

20:00

Kr. Vážany – velikonoční vigilie

9. 4.

Velikonoční neděle

Boží hod velikonoční

8:00

9:30

11:00

Rousínovec – kostel sv. Václava

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

Velešovice – kostel sv. Barbory

10. 4.

Velikonoční pondělí

9:00

Habrovany – kostel Nejsvětější Trojice  

 

 

 1.4 - 2.4. sobota, Květná neděle  - 24 hodinové čtení Písma

 

od 11 hod do 11 hod  - kostel Velešovice , zakončeno nedělní mší svatou 

 

Křížové cesty  - vždy  v neděli v 15 :00 hod 

26.2. Velešovice

  5.3.  Kr. Vážany 

12.3. Habrovany 

19.3. Rousinovec 

26.3. Urbánek 

 

26.3. neděle  - Misijní koláč 

 

po mši svaté  Královopolské Vážany  , Velešovice 

 

 

26.2. 2023 - neděle

 

18 hod  - Neděle s Božím Slovem , stará fara 

 

19.2.2023 - neděle 

 

 15:00 - Farní masopust , sál Svornosti od 15 hod 

 

 11.2. 2023 - sobota

 

 od 9:15 Pout do Křtin , mše svatá ve Křtinách v 13 hod

 

15.1.2023 - neděle 

17 :00  - Koncert Martina Doležela a jeho přátel

 

 

 31.12. 2022 - sv. Silvestr 

16.00  - sobota - sv. Václav, Rousínovec 

 

1.1.2023 -  Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec 

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

11:00  -   neděle -  Velešovice 

 

 

Ke stažení:

Fotogalerie: