Oprava kostela sv. Maří Magdaleny - informace

 

 

 

 

 

Jak jste průběžně informováni ve Farním zpravodaji, již od roku 2017 probíhají opravy kostela sv. Maří Magdalény. Nejprve byla opravena věž kostela, provedla se výměna poškozeného krovu, oplechování věže měděným plechem a znovu se instaloval kříž na věž, který byl odmontován v roce 2008, protože hrozilo jeho zřícení. V loňském roce se již započalo s opravou fasády věže a letos se bude pokračovat výměnou dřevěných okenic věže v prostoru zvonů a započne se opravovat fasáda ze severní strany od silnice.

 

Aby mohly práce ve věži kostela pokračovat, bylo nutné provést úklid uhynulých holubů a holubího trusu ve věži kostela, zejména v prostoru u věžních hodin a v prostoru, kde jsou umístěny zvony kostela. Tyto práce provedla firma, která se specializuje na tuto činnost v sobotu 23. března. Bylo přitom vyklizeno cca 20 pytlů odpadu a také další zbytky materiálu z opravy krovu věže. Tyto práce není možné uhradit z dotací, které máme přislíbeny na opravu fasády a okenních výplní a museli jsme firmě uhradit částku 27 225,- Kč z vlastních prostředků farnosti. Vzhledem k tomu, chtěli bychom vás požádat o mimořádný příspěvek na tento účel, abychom mohli tento náklad eliminovat co nejdříve. Neděle 7. dubna je první v měsíci proto sbírka bude přímo na tento účel. Děkujeme za pochopení a vaše dary. Ekonomická rada farnosti.

 Kontakt

Římskokatolická farnost
Kroužecká 1
Rousínov

Mobil: 604 487 737

rousinov@dieceze.cz
www.farnostrousinov.cz