Aktuality
Pořad bohoslužeb
Život farnosti
Jak postupovat?
Kostely
Farní zpravodaj
Fotogalerie Externí odkaz
Odkazy
Farnost
Římskokatolická farnost
Kroužecká 1, Rousínov
Mobil: 608 274 276
fara@farnostrousinov.cz

Kostely

Zpět na mapku

Kostel sv. Petra a Pavla Podbřežice

Kostel sv. Petra a Pavla  Podbřežice Kostel sv. Petra a Pavla  Podbřežice

Kostel sv.Petra a Pavla byl postaven v letech 1906-1907. Slavnostně byl vysvěcen 14.7.1907. Nahradil tak původní kostel postavený v roce 1348 uprostřed dnešního hřbitova ve svahu nad obcí. Původní kostel značně trpěl pohybem terénu a statika byla narušena tak, že musel být v roce 1905 zbourán.
V letech 1998- 2006 byly opraveny krovy nového kostela, byly dány všechny nové střechy, byla pořízena nová elektroinstalace kostela – rekonstruován starý lustr a svítidla na stěnách kostela, nový menší lustr, osvětlení presbytáře a nový závěs pro věčné světlo.Bylo vybudováno ústřední topení, podlaha v sakristii, elektronický zabezpečovací systém, byl restaurován starý zvon, jeho zvonové vybavení a pohon.Kostel byl v roce 2002 nově vymalován, byly provedeny nátěry podlah,dveří, soklů, byla opravena okna, kostelní lavice, jesličky, sochy, kazatelna , část hlavního oltáře, pamětní kameny v předsíni a varhany.
Byly restaurovány původní obrazy z korouhví a opět instalovány v kostele, byly pořízeny nové koberce, obrázky , skříně do sakristie , bohoslužebná roucha, ministrantské oděvy a kostelní prádlo, nově instalována byla opravená Pieta atd.
V roce 2006 byla opravena celá věž kostela i s malou severní věží nad schodištěm – nový krov a měděná krytina, nové báně a ozdoby, fasáda věže, nátěry , ciferníky a ručičky věžních hodin, nová okna do zvonového patra , nová zvonová stolice, závěsy, srdce , pohony i ovládání 3 nových zvonů ( pořízených a vysvěcených také v roce 2006) i zvonu původního.Byl opraven kříž věže kostela a posvěcen 3.října 2006 a do nové báně byly vloženy dokumenty a vše bylo instalováno na věži kostela.Byla vyčištěna půda kostela, byl vypracován nový aktualizovaný inventář kostela.

Rok 2007 byl pro všechny občany a farníky v Podbřežicích velmi významný. Oslavili totiž výročí 100 let od vysvěcení jejich kostela sv.Petra a Pavla. Tento den byla sloužena slavnostní mše sv. za účasti brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho a současně tento den byl dnem setkání všech rodáků obce, kteří se sjeli z mnoha koutů vlasti.