Aktuality
Pořad bohoslužeb
Život farnosti
Jak postupovat?
Kostely
Farní zpravodaj
Fotogalerie Externí odkaz
Odkazy
Farnost
Římskokatolická farnost
Kroužecká 1, Rousínov
Mobil: 608 274 276
fara@farnostrousinov.cz

Kostely

Zpět na mapku

Kostel sv.Barbory Komořany

Kostel sv.Barbory  Komořany Kostel sv.Barbory  Komořany

Kostel svaté Barbory v Komořanech, je novogotickým kostelem z roku 1804 postavený na gotickém základě ze 14. století.V 2.polovině 16.století byl zvětšen a nově zaklenut presbytář, přistavěna byla sakristie s oratoří v patře.V polovině 18.století byla prolomena nová okna, vestavěna byla hudební kruchta a kaple Božího hrobu.Areál kostela je uzavřen kamennou zdí se vstupní branou uzavřenou kovovou mříží.