Aktuality
Po°ad bohoslu×eb
Äivot farnosti
Jak postupovat?
Kostely
FarnÝ zpravodaj
Fotogalerie ExternÝ odkaz
Odkazy
Farnost
ěÝmskokatolickß farnost
Krou×eckß 1, RousÝnov
Mobil: 608 274 276
fara@farnostrousinov.cz

Kostely

Zpýt na mapku

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Kr´┐Żlovopolsk´┐Ż V´┐Żany

Kostel sv. Filipa a Jakuba - Kr´┐Żlovopolsk´┐Ż V´┐Żany Kostel sv. Filipa a Jakuba - Kr´┐Żlovopolsk´┐Ż V´┐Żany Kostel sv. Filipa a Jakuba - Kr´┐Żlovopolsk´┐Ż V´┐Żany

O V´┐Żanech m´┐Żme prvn´┐Ż p´┐Żsemn´┐Ż zm´┐Żnky z roku 1364, ale ji´┐Ż d´┐Ż´┐Żve zde pravd´┐Żpodobn´┐Ż existovala zemansk´┐Ż tvrz. V´┐Żany p´┐Że´┐Żly postupn´┐Ż na po´┐Ż´┐Żtku 15.stolet´┐Ż do majetku kartouzsk´┐Żho kl´┐Żtera v Nov´┐Ż Vsi (tj. v Kr´┐Żlov´┐Ż Poli) a odtud poch´┐Żz´┐Ż n´┐Żzev Kr´┐Żlovopolsk´┐Ż V´┐Żany. Po zru´┐Żen´┐Ż kr´┐Żlovopolsk´┐Żho kl´┐Żtera p´┐Że´┐Żly V´┐Żany na n´┐Żbo´┐Żensk´┐Ż fond, kter´┐Ż v roce 1786 dal vystav´┐Żt kostel sv. Filipa a Jakuba.

Pozd´┐Ż barokn´┐Ż farn´┐Ż kostel sv. Filipa a Jakuba z let 1763 a´┐Ż 1768, kosteln´┐Ż zvonice z roku 1828, fara z roku 1729, socha sv. Jana Nepomuck´┐Żho z roku 1729.

P°Ýloha: Zobrazit