! Farní pouť mládeže do Medjugorje ! zrušeno - koronavir

Zveme všechny mladé na farní pout do Medjugorje , pojedte s námi oslavovat Pána a pobýt v s partou kamarádů z celého světa.  

Vzhledem nutné rezervaci ubytování se hlaste  do seznamu v zákriistii, katechetce Ing. Evě Modlitbové nebo emailem  na rousinov@dieceze.cz

 

Do přihlášky napište : Jméno příjmení, kontakt na vás a rodiče ( email a tel číslo )

 

 Bližší nfo na plakátku

 

Ke stažení:

Fotogalerie: