Příprava na biřmování

 

Od října 2019 bude každý druhý pátek po mši svaté probíhat příprava biřmovanců. Prosíme zájemce, aby odevzdali vyplněnou přihlášku do zakristie v kostele.Příprava je pro všechny pokřtěné farníky, kterým tato svátost nebyla udělena a nejmladší z nich dosáhne v době přípravy věku 15 let.

Ke stažení: