Plánované akce a bohoslužby září - prosinec 2023

 

 ( aktualizováno : dle zápisu z Pastorační rady farnosti ze dne 5.9.2023) 

24.9. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

28.9. Hodová mše svatá  sv. Václav

30.9. Slavíkovice hodová mše – v parčíku asi 13 hod

 

Říjen 2023

 

 Celý měsíc říjen se budeme modlit desátek po mši svaté. Úmysl: mír na světě

 

5.10. Setkání prvokomunikantů na Petrově a setkání dětí na první svaté přijímání

6.10. Setkání mládeže, první pátky – od 14–19 let na faře, příprava na biřmování

7.10. Hody ve Velešovicích, krojovaná mše svatá

8.10. Poděkování za úrodu – Velešovice

15.10. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

22.10. Misijní neděle (Kr. Vážany, Velešovice)

 

Listopad 2023

1.11. Velešovice mše svatá v 18 h, v 19 h (duč. pobožnost - nový hřbitov v Rousínově)

2.11. Kr. Vážany mše, adorace, poté pobožnost na hřbitově ve Vážanech

3.11. Rousínovec –

První pátek, adorace, mše sv. poté pobožnost na hřbitově Od 19 hod setkání mládeže na faře

4.11. Pobožnosti na hřbitovech, 16:30 Olšany 16:30, 17:00 Habrovany

4.11. Mše svatá Habrovany 18:00

8.11. Velešovice – hřbitov po mši svaté

 

19. -25.11.týden modliteb za mládež

19.11. konec liturgického roku v 18:00 Setkání s Božím slovem na faře v Rousínov

 

1.12. Setkání mládeže, příprava na biřmování

2.- 3.12. Svatobarborské slavnosti,- Velešovice

 

Advent 2023

Roráty 8 :00 hod (sobota)

9.12. Habrovany – rorátní mše

16.12. Velešovice – rorátní mše

23.12. Rousínovec – rorátní mše

 

10.12.  9: 30  Mikuláš ve Vážanech 

 

 

Vánoce 2023

 

23.12. Betlémské světlo v Habrovanech v 15–17 h 

Sobota 23. 12. 18:00 Velešovice (s nedělní platností)

 

Neděle 24.12. Štědrý den

 

8:00 ráno mše (nedělní) u Václava

21:00 „Půlnoční „mše Kr. Vážany

 

Pondělí 25.12. Boží hod Vánoční

 

 8:00 Rousínovec

9:30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

Úterý 26.12. sv. Štěpán

9: 00 Habrovany

 

Neděle 31.12. Silvestr, obnova manželských slibů

 

8:00 Rousínovec

9:30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

Pondělí 1.1.2024 Slavnost Panny Marie

9: 30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

 

Koncerty – Vánoce 2023

 

26.12. D.A.V. A. sv. Václav 

 dále bude upřesněno 

 

Ke stažení:

Fotogalerie: