Ježíš dává vodu života - zapojme se všichni do postního projektu - nejen pro děti

  Studna s „vodou života“ nám bude během postní doby připomínat Boží lásku a podporu, kterou u Ježíše můžeme načerpat. „Voda“, kterou budeme společně naplňovat prázdný džbán, má symbolizovat naši ochotu dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, aby i v nás mohl „vytrysknout pramen Ježíšovy vody života“, který má sílu uzdravovat náš svět.

 

K tomu vybízí i křestní tematika nedělních čtení cyklu A. Voda tiší žízeň,dává život, očišťuje, uzdravuje,zavlažuje. Ježíš slibuje, že voda, kterou dává on,se v každém člověku stane pramenem vody tryskající do života věčného (srov. Jan4,14). To jsou slova, která řekl samařské ženě, když se s ní setkal u Jákobovy studny.

 

Na každý týden bude vybráno téma, které souvisí s aktuálním nedělním evangeliem.

 

Do projektu se mužete zapojit v kostelích v Královopolských Vážanech a ve Velešovicích

Účastníci budou během postní doby „čerpat ze studny vodu života“ a společně naplňovat džbán.

 

V kostele bude  umístěna "studna obsahující „vodu“. Vedle bude umístín prázdný džbán,obrázek z evangelia a hromádka kartiček s podněty pro aktuální týden.

 

Účastníci se do projektu zapojují dvěma aktivitami:

 

(1) Účastníci si o postní neděli vezmou domů jednu kartičku s úmysly a pokusí se celý týden dělat to, co je na ní napsáno. Každou neděli si berou novou kartičku.

 

(2) Účastníci naberou ze studny trochu „vody“, kterou naplňují připravený džbán. Jeto výraz dobré vůle, že chtějí s Ježíšem spolupracovat a „nechat v sobě vytrysknout pramen vody života“. Cílem je džbán co nejvíce naplnit.

 

Jak to bude probíhat v praxi ? 

U studny bude kartička s úkoly - pro děti a pro dospělé , kartičku si vezmeme domů a budeme se snažit pracovat na úkolu. Pomáhejte dětem a povzbuzejte je , každá snaha se cení  ( úkoly budou přiložené i zde na webu ) .

Pokud   splníme úkol z kartičky s úmysly, další neděli doneseme tuto kartičku do kostela a  zmačkáme ji do kuličky ( kapky )  a vhodíme do džbánu. Pokud ji nemáme  a úkol jsme splnili vezmeme si kapku vody  ze studny ( zaměníme kartičku za kapku vody ), a vhodíme ji do džbánu.

A vezmeme  si domů  další kartičku na další postní týden.

Týdení výzva bude umístěna i na vývěsce ( nástěnce ) a webu. Úkoly si mužete vytisknout pokud danou neděli nebudete. Džbán bude celou dobu tentýž, takže se zapojit mužete i průběžně.

Obě aktivity se ukončí na Velikonoční neděli.

Závěrem

Během letošní postní doby chceme více pochopit, co znamenají Ježíšova slova o tom, že dává vodu života.

Chceme povzbudit také naši touhu – žízeň po této vodě.

Naplněný džbán má být připomínkou, že když přijmeme Ježíšovu nabídku, mohou se udát velké změny. A může se také stát, že budeme více vnímat, jak si nás Bůh používá pro své záměry.

Přejeme si, aby k tomu náš postní projekt přispěl. ( čerpáno z Biskupství Brněnské, katechetické centrum ) 


Fotogalerie: