Povolání ke kněžství

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ

 

 

Milí přátelé,

 

    v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“

Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž  vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích.

I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná.

Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí  službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského  biskupství do konce března.

 

 

  V modlitbě       

 biskup Pavel

 


Fotogalerie: