Kostel sv.Maří Magdalény, Rousínov

 

Rousínov byl ve starší době přifařen k Rousínovci, kde se fara připomíná k roku 1398. V Rousínově však byla záhy zbudována kaple sv. Marie Magdalény, a to pravděpodobně v 15. století. Roku 1511 potvrzuje olomoucký vikář Řehoř z Levenberku prezentaci Jana Hadela za rektora kaple sv. Maří Magdalény v Rousínově. Tato kaple byla postavena na místě nynějšího kostela uprostřed náměstí a kolem ní se družil původně hřbitůvek. Samostatná katolická fara však nemohla vzniknout, protože v Rousínově bylo mnoho nekatolíků. A tak ještě přes třicetiletou válku zůstalo pouze při tomto kostelíku s hodinami na věži. Na věži byl zavěšen zvon zvaný "Prostřední" s datem "1581". Roku 1610 se v Rousínově připomíná luteránský farář Tomáš Prajs. Teprve za války roku 1626 si vyžádala městská rada, aby byl ustaven katolický farář, ale její žádosti nebylo ještě dlouho vyhověno. Až roku 1696 byla zřízena samostatná fara v Rousínově s novým farním obvodem pro Rousínov a Kroužek. Tyto obce byly vyňaty z farního obvodu Rousínovce. Nový první farář byl investován 13. září 1696 a byl jím Antonín Kirchsteiner. Protože dosavadní kostelík byl zpustlý a nevyhovoval, byl s povolením biskupské konzistoře ze dne 17. března 1699 postaven kostel nový v barokovém slohu se třemi oltáři. Starý hřbitov kolem kostela byl opuštěn a zrušen a roku 1706 byl mimo město založen před brněnskou branou nový hřbitov, který byl později ještě rozšířen. Farář dostával od obce pravidelný plat. Patronem byli od založení fary a vybudování kostela hrabata Kounicové jako držitelé slavkovského velkostatku. V letech 1727-1728 byla vystavěna na protějším konci náměstí u východu z města směrem k Vyškovu kaple sv. Floriána jako ochranitele města před požáry, jimiž Rousínov mnohokráte trpěl a jimiž byl také jeho původní stavební ráz značně setřen. Fara nebyla bohatá. Farní budova byla pořízena mimo kostel na severní straně náměstí v domovní řadě a až v 19. století byla poněkud rozšířena. Matriky byly založeny hned po zřízení fary roku 1697. Rousínovská fara patřila až do 1. ledna 1787 k vyškovskému děkanátu, pak byla připojena k nově zřízenému děkanátu slavkovskému. 

Historická data

Již v roce 1401 je v Rousínově zmíněná fara a v roce 1511 se uvádí kaple sv.Maří Magdalény v sousedství fary.Fara byla v průběhu třicetileté války zničena a znovu postavena byla v roce 1691.Kaple byla rošířena na barokní kostel stavitelem Domenicem Martinellim a v roce 1699 byla přistavěna hranolová věž.

 

 


Fotogalerie: