Kostel Nejsvětější Trojice, Habrovany

 

Dominantní stavbou Habrovan je kostel Nejsvětější Trojice, který je umístěn poblíž zámečku, na začátku obce. Byl postaven pravděpodobně v roce 1523. Kostel sám začal stavět tehdejší majitel Habrovan Jan Dubčanský ze Zdenína. 
Kostel byl v roce 1730 rozšířen a opatřen klenbou a v letech 1748-1749 byla postavena místo dřevěné zvonice řádná věž.V průběhu dalších roků byl kostel postupně upravován (přibyl dřevěný kůr, nové varhany, zvony, vazba, sochy,…)
Zlomovým rokem byl podzim 2002, kdy na základě posudku statika byl z důvodu havarijního stavu kostel pro veřejnost uzavřen.
Aktivitou místních věřících a ostatních občanů obce však bylo záhy přikročeno ke statickému zajištění, které nakonec vyústilo téměř kompletní rekonstrukcí kostela. Nejprve bylo nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci a sehnat potřebné finanční prostředky, organizovat sbírky apd.Poté bylo provedeno odvodnění a napojení dešťových svodů na kanalizaci,bylo provedeno statické zajištění, kompletní rekonstrukce krovů a střechy kostela,kompletní rekonstrukce podlahy a elektroinstalace, výmalba a oprava presbytáře.Bylo vykonáno obrovské dílo za které patří poděkovat všem, kteří se na uvedené rekonstrukci jakkoliv podíleli.
Dne 17.5.2008 byl kostel slavnostně vysvěcen a předán do užívání a zaskvěl se v celé své vnitřní kráse. V průběhu následujících roků proběhla kompletní oprava věže a venkovních omítek kostela, vstupního schodiště a brány. Toto vše je dokončeno ke konci září roku 2018. Pohled na kostel tak zatím ještě kazí památkově chráněná zídka, na kterou se snad dostane v příštích letech. 

 

 


Fotogalerie: