Připravované akce , bohoslužby

 CHYSTÁ SE: 

 

 1.4 - 2.4. sobota, Květná neděle  - 24 hodinové čtení Písma

od 11 hod do 11 hod  - kostel Velešovice , zakončeno nedělní mší svatou 

 

6.- 10.4. Velikonoce 2023 

6. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

7. 4.

Velký pátek

15:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba– obřady

8. 4.

Bílá sobota

20:00

Kr. Vážanyvelikonoční vigilie

9. 4.

Velikonoční neděle

Boží hod velikonoční

8:00

9:30

11:00

Rousínovec – kostel sv. Václava

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

Velešovice – kostel sv. Barbory

10. 4.

Velikonoční pondělí

9:00

Habrovany – kostel Nejsvětější Trojice  

 

Otevřené kostely k osobní modlitbě  - Bílá sobota , Habrovany, Kr. Vážany - Boží hrob , Velešovice 

 

29.4.2023 - Adorační den  farnosti Kr. Vážany 

16:00 - Habrovany , zakončená v 18 : 00 mší svatou 

 

30.4.2023 - Adorační den  farnosti Rousínov 

16:00 - Rousínovec , poté Setkání s Božím Slovem, stará fara 

 

4.5. 2023  - Koncert - D.A.V.A. 

18 :00 Královopolské Vážany - účinkuje D.A.V.A. 

 

7.5.2023 - neděle - Hodová mše svatá , Kr. Vážany 

 

Májové pobožnosti - vždy v 15 hod 

7.5.

14.5.

21.5.

28.5.

 

8.5.2023 - Pouť do  Žarošic 

 

13.6. 2023 Diecézní setkání s biskupem - Žarošice 

 

4.6.2023 - neděle -  Habrovany - oslavy 500 výročí kostela 

 13:00 Hodová mše svatá Habrovany  - oslavy 500 let kostela v Habrovany  ( ve spolupráci s obcí Habrovany ) 

 

30.6.2023 - Táborák na zakončení  šk. roku 

 

 

 


PROBĚHLO:

Křížové cesty  - vždy  v neděli v 15 :00 hod 

26.2. Velešovice

  5.3.  Kr. Vážany 

12.3. Habrovany 

19.3. Rousinovec 

26.3. Urbánek 

 

26.3. neděle  - Misijní koláč 

 

po mši svaté  Královopolské Vážany  , Velešovice 

 

 

26.2. 2023 - neděle

 

18 hod  - Neděle s Božím Slovem , stará fara 

 

19.2.2023 - neděle 

 

 15:00 - Farní masopust , sál Svornosti od 15 hod 

 

 11.2. 2023 - sobota

 

 od 9:15 Pout do Křtin , mše svatá ve Křtinách v 13 hod

 

15.1.2023 - neděle 

17 :00  - Koncert Martina Doležela a jeho přátel

 

 

 31.12. 2022 - sv. Silvestr 

16.00  - sobota - sv. Václav, Rousínovec 

 

1.1.2023 -  Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec 

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

11:00  -   neděle -  Velešovice 

 

28.12.2022 

 

18:00 - středa koncert Daniellis

 

27.12.2022 

 

15:00 - uterý  - Setkání u betléma s koledami - Kr. Vážany

 

26.12.2022 - Svátek sv. Štepána 

 9:00  -  pondělí -  Habrovany 

18 :00 - pondělí -  Vánoční koncert D.A.V.A. - Rousínovec 

 

 

25.12. - Slavnost Narození Páně 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

 

11:00  -  neděle - Velešovice 

 

Štědrý den  24.12.2022

" Půlnoční "

15:30 -  sobota - Kr. Vážany 

21:00 - sobota -  sv. Václav, Rousínovec 

 

 

23.12.2022 - pátek   - 16:00  Předvánoční setkání v kostele, Betlémské světlo -  Habrovany 

17.12.2022 - sobota  - 8:00   Kr. Vážany  - roráty

10 .12.2022 - sobota  - 8:00   Velešovice - roráty

 

4.12.2022 - neděle  - 9:30    Dětská mše svatá , Kr Vážany - Mikuláš ..... 

3.12.2022 - sobota -  8.00    Habrovany - roráty

1. - 4.11. 2022

Dušičkové pobožnosti 

1.11. 2022Kr. Vážany 

17:30   příležitost ke zpovědi,

18 :00  mše svatá, pobožnost na hřbitově

2.11.2022 - Velešovice

18:00 mše svatá. pobožnost na hřbitově 

3.11.2022 -Rousínovec 

18 :00 mše svatá , pobožnost na hřbitově 

4.11.2022 - Rousínov 

18: 00  mše svatá - sv. Václav ,pobožnost  nový hřbitov

5.11.2022

16:30 Olšany, hřbitov,

17:00 Habrovany mše svatá, pobožnost na hřbitově

 

20.10.2022

mše svatá a schůzka dětí a rodičů na  1 sv. přijímání

1.10.2022

Hodová mše svatá Slavíkovice 

28.9.2022 

Setkání na faře v Rousínově  (odpolední posezení na staré faře ) 

18.9.2022 

Pouť na Lutršték 

Májové pobožnosti ( květen )  

vždy od 17 hod.

  1.5. - Kroužek - křížek u větrolamu

  8.5. - Vítovice 

15.5. - Velešovice 

22.5. - Habrovany 

29.5.- Slavíkovice 

22.5.2022

První svaté přijímání 

3- 4.6. 2022

24 hodinové čtení Písma svatého 

10.6. 2022

NOC  KOSTELU  - sv. Václav  v Rousínovci

 


Fotogalerie: