Připravované akce , bohoslužby ( září - prosinec 2023)

 CHYSTÁ SE : 

 ( aktualizováno : dle zápisu z Pastorační rady farnosti ze dne 5.9.2023) 

24.9. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

28.9. Hodová mše svatá  sv. Václav

30.9. Slavíkovice hodová mše – v parčíku asi 13 hod

 

Říjen 2023

 

 Celý měsíc říjen se budeme modlit desátek po mši svaté. Úmysl: mír na světě

 

5.10. Setkání prvokomunikantů na Petrově a setkání dětí na první svaté přijímání

6.10. Setkání mládeže, první pátky – od 14–19 let na faře, příprava na biřmování

7.10. Hody ve Velešovicích, krojovaná mše svatá

8.10. Poděkování za úrodu – Velešovice

15.10. Setkání s Božím slovem na faře v Rousínově

22.10. Misijní neděle (Kr. Vážany, Velešovice)

 

Listopad 2023

1.11. Velešovice mše svatá v 18 h, v 19 h (duč. pobožnost - nový hřbitov v Rousínově)

2.11. Kr. Vážany mše, adorace, poté pobožnost na hřbitově ve Vážanech

3.11. Rousínovec –

První pátek, adorace, mše sv. poté pobožnost na hřbitově Od 19 hod setkání mládeže na faře

4.11. Pobožnosti na hřbitovech, 16:30 Olšany 16:30, 17:00 Habrovany

4.11. Mše svatá Habrovany 18:00

8.11. Velešovice – hřbitov po mši svaté

 

19. -25.11.týden modliteb za mládež

19.11. konec liturgického roku v 18:00 Setkání s Božím slovem na faře v Rousínov

 

1.12. Setkání mládeže, příprava na biřmování

2.- 3.12. Svatobarborské slavnosti,- Velešovice

 

Advent 2023

Roráty 8 :00 hod (sobota)

9.12. Habrovany – rorátní mše

16.12. Velešovice – rorátní mše

23.12. Rousínovec – rorátní mše

 

10.12.  9: 30  Mikuláš ve Vážanech 

 

 

Vánoce 2023

 

23.12. Betlémské světlo v Habrovanech v 15–17 h 

Sobota 23. 12. 18:00 Velešovice (s nedělní platností)

 

Neděle 24.12. Štědrý den

 

8:00 ráno mše (nedělní) u Václava

21:00 „Půlnoční „mše Kr. Vážany

 

Pondělí 25.12. Boží hod Vánoční

 

 8:00 Rousínovec

9:30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

Úterý 26.12. sv. Štěpán

9: 00 Habrovany

 

Neděle 31.12. Silvestr, obnova manželských slibů

 

8:00 Rousínovec

9:30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

Pondělí 1.1.2024 Slavnost Panny Marie

9: 30 Kr. Vážany

11:00 Velešovice

 

 

Koncerty – Vánoce 2023

 

26.12. D.A.V. A. sv. Václav 

 dále bude upřesněno 

 

 

 


PROBĚHLO:

 

 

3.9.2023  - neděle -  10 - 15  hod otevřen k nahlédnutí kostel  Máří Magdaleny  na náměstí       (  doporučení EFR z  16.8.2023 )

2.9.2023  - sobota - Přivítání nového školního roku  - dopoledne na faře  v Rousínově  pro děti a mládež 

 

24.8.2023 - čtvrtek  - Autobusová pouť seniorů

 

19.7.2023 - středa - mše svatá u kříže smíření ve Velešovicích 

 

 

15.8.2023 - úterý - Pouť na sv. Hostýn 

 

 

5.7.2023  - středa - svátek Cyrila a Metoděje  

 9:00 mše sv. Rousínovec 

 

 

 

30.6.2023 -  pátek - Farní táborák na zakončení  šk. roku  16 - 19 hod , na faře v Rousínově.

soutěže a hry pro děti  , setkání rodičů 

 

 

3.6. 2023 - sobota -  Večer chval s místní scholou ve Velešovicích 

 

4.6.2023 - neděle -  Habrovany - oslavy 500 výročí kostela 

Slavnostní  zahájení v 12:30, 13:00 Hodová mše sv. v kostele , sopubor D.A.V.A., pěvecký sbor Florián , v prubehu dne výstava v kostele, otevřená věž a posezení s občerstvením v areálu kostela , pořádáno ve spolupráci s Obcí Habrovany .

 

 

 13.5. 2023 - sobota -  Diecézní setkání s biskupem - Žarošice 

 Májové pobožnosti, neděle  - vždy v 15 hod 

 

7.5.  Velešovice - kostel

14.5. Kroužek

21.5. Vitovice - křížek za humny

28.5. Slavíkovice  - u kapličky  

 

28.5.2023  - neděle - Písně k Panně Marii s Květou 

16 hod koncert  v  kostele Kr. Vážanech  

 

21.5.2023 - neděle  -  První sv. přijímání - Kr. Vážany 

 

4.5. 2023  - Koncert - D.A.V.A. 

19 :00 Královopolské Vážany - účinkuje D.A.V.A. 

 

7.5.2023 - neděle - Hodová mše svatá , Kr. Vážany 

 

8.5.2023 - Pouť do  Žarošic 

 vyrážíme z Rousínovce v 8 hod , Rousínovec - Nemčany - Jalový dvůr, kde se sejdeme s poutníky ze Slavkova, Zdravá Voda 

Trasa , 22,8 km 

 

29.4.2023 - Adorační den  farnosti Kr. Vážany 

16:00 - Habrovany , zakončená v 18 : 00 mší svatou , svátost smíření

 

30.4.2023 - Adorační den  farnosti Rousínov 

 

9:00 -  10:40 Rousínovec , adorace

 

 

6.- 10.4. Velikonoce 2023 

 

6. 4.

Zelený čtvrtek

18:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

7. 4.

Velký pátek

15:00

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba– obřady

8. 4.

Bílá sobota

20:00

Kr. Vážany – velikonoční vigilie

9. 4.

Velikonoční neděle

Boží hod velikonoční

8:00

9:30

11:00

Rousínovec – kostel sv. Václava

Kr. Vážany – kostel sv. Filipa a Jakuba

Velešovice – kostel sv. Barbory

10. 4.

Velikonoční pondělí

9:00

Habrovany – kostel Nejsvětější Trojice  

 

 

 1.4 - 2.4. sobota, Květná neděle  - 24 hodinové čtení Písma

 

od 11 hod do 11 hod  - kostel Velešovice , zakončeno nedělní mší svatou 

 

Křížové cesty  - vždy  v neděli v 15 :00 hod 

26.2. Velešovice

  5.3.  Kr. Vážany 

12.3. Habrovany 

19.3. Rousinovec 

26.3. Urbánek 

 

26.3. neděle  - Misijní koláč 

 

po mši svaté  Královopolské Vážany  , Velešovice 

 

 

26.2. 2023 - neděle

 

18 hod  - Neděle s Božím Slovem , stará fara 

 

19.2.2023 - neděle 

 

 15:00 - Farní masopust , sál Svornosti od 15 hod 

 

 11.2. 2023 - sobota

 

 od 9:15 Pout do Křtin , mše svatá ve Křtinách v 13 hod

 

15.1.2023 - neděle 

17 :00  - Koncert Martina Doležela a jeho přátel

 

 

 31.12. 2022 - sv. Silvestr 

16.00  - sobota - sv. Václav, Rousínovec 

 

1.1.2023 -  Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec 

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

11:00  -   neděle -  Velešovice 

 

28.12.2022 

 

18:00 - středa koncert Daniellis

 

27.12.2022 

 

15:00 - uterý  - Setkání u betléma s koledami - Kr. Vážany

 

26.12.2022 - Svátek sv. Štepána 

 9:00  -  pondělí -  Habrovany 

18 :00 - pondělí -  Vánoční koncert D.A.V.A. - Rousínovec 

 

 

25.12. - Slavnost Narození Páně 

   8:00  -  neděle - sv. Václav, Rousínovec

   9:30  -  neděle - Kr. Vážany 

 

11:00  -  neděle - Velešovice 

 

Štědrý den  24.12.2022

" Půlnoční "

15:30 -  sobota - Kr. Vážany 

21:00 - sobota -  sv. Václav, Rousínovec 

 

 

23.12.2022 - pátek   - 16:00  Předvánoční setkání v kostele, Betlémské světlo -  Habrovany 

17.12.2022 - sobota  - 8:00   Kr. Vážany  - roráty

10 .12.2022 - sobota  - 8:00   Velešovice - roráty

 

4.12.2022 - neděle  - 9:30    Dětská mše svatá , Kr Vážany - Mikuláš ..... 

3.12.2022 - sobota -  8.00    Habrovany - roráty

1. - 4.11. 2022

Dušičkové pobožnosti 

1.11. 2022Kr. Vážany 

17:30   příležitost ke zpovědi,

18 :00  mše svatá, pobožnost na hřbitově

2.11.2022 - Velešovice

18:00 mše svatá. pobožnost na hřbitově 

3.11.2022 -Rousínovec 

18 :00 mše svatá , pobožnost na hřbitově 

4.11.2022 - Rousínov 

18: 00  mše svatá - sv. Václav ,pobožnost  nový hřbitov

5.11.2022

16:30 Olšany, hřbitov,

17:00 Habrovany mše svatá, pobožnost na hřbitově

 

20.10.2022

mše svatá a schůzka dětí a rodičů na  1 sv. přijímání

1.10.2022

Hodová mše svatá Slavíkovice 

28.9.2022 

Setkání na faře v Rousínově  (odpolední posezení na staré faře ) 

18.9.2022 

Pouť na Lutršték 

Májové pobožnosti ( květen )  

vždy od 17 hod.

  1.5. - Kroužek - křížek u větrolamu

  8.5. - Vítovice 

15.5. - Velešovice 

22.5. - Habrovany 

29.5.- Slavíkovice 

22.5.2022

První svaté přijímání 

3- 4.6. 2022

24 hodinové čtení Písma svatého 

10.6. 2022

NOC  KOSTELU  - sv. Václav  v Rousínovci

 

Ke stažení:

Fotogalerie: