Postní pátky 2022 v brněnské katedrále

 

 

Diecézní katechetické centrum pořádá také letos postní duchovní obnovu.

Obnova se uskuteční během pěti postních pátků v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.

Tématem letošních postních pátků je „Naslouchat a slyšet“.

 

Zájemci se mohou již od 17.00 hodin zúčastnit křížové cesty, v 17.30 hodin začíná mše svatá. Od 18.10 hodin následuje duchovní promluva. Po promluvě plynule navazuje adorace a Nikodémova noc (možnost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření).

 

Přednášející a jejich témata:
4. 3. 2022 R.D. Jiří Janalík, kaplan na Biskupském gymnáziu: Hledáme k sobě cestu
11. 3. 2022 R.D. Tomáš Koumal, farář v Brně na Petrově: Ticho
18. 3. 2022 Jan Kříž, jáhen v Brně na Petrově: Boží sdělení
25.3. 2022 Jan Špilar, trvalý jáhen: Jak uzdravit komunikaci
1. 4. 2022 R.D. Petr Beneš, farář v Brně-Židenicích: Modlitba

Duchovní promluvy budou také přenášeny přes YouTube kanál "Katedrála Petrov"

 

Ke stažení:

Fotogalerie: