Aktuální přehled bohoslužeb

 

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby  se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.    

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby. 

 

KONCERTY 

Na koncertech, kde přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy koncertu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Ke stažení:

Fotogalerie: