Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku - 22.8.2021

ŘKF Slavkov u Brna Vás zve v neděli 22. 8. v 10.30 h, na

 

Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku:

 

celebrantem bude o. biskup Vojtěch Cikrle, který v tomto týdnu věnoval do oltáře ostatky svatých Urbana a Felixe.
Kostel byl po postavení v roce 1877 benedikován (požehnán) děkanem. Nyní po instalaci nového
liturgického vybavení bude oltář i kostel konsekrován – vysvěcen biskupem.

Zveme k účasti na této slavnosti farníky z naší farnosti i poutníky z okolí.


Fotogalerie: