24 hodinové čtení písma - kostel Velešovice

24 hodin čtení Písma svatého

v kostele svaté Barbory ve Velešovicích

 Již tradične Vás zveme na 24 hodinové čtení Písma do kostela ve Velešovicích.

Podrobnosti na plakátku 

Zahájení: pátek 21. 5. 2021 mší svatou v 18.00 hodin a po ní následuje nepřetržité čtení Písma svatého

Ukončení: sobota 22. 5. 2021 mší svatou a modlitbou chval v 17.00 hodin

 

Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. (Sk. 2.28)

Toto je čas pro tebe Bože, děkujeme ti za tvé dary, milosti …..

 

Přijměte srdečné pozvání k četbě i poslechu

 

Kontakty: R. D. Mgr. Andrzej Wąsowicz tel: 604487737 p. Antonín Mazel tel.: 777 740 000

Ke stažení:

Fotogalerie: