Omezení provozu stálé zpovědní služby v Brně

 

Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje  stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními  svátky posílena,  jak  tomu bylo v předchozích letech,  protože není možné připustit  větší  koncentraci osob  v kostele.

Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili  přímo s duchovním správcem ve vlastní farnosti.  Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení.

 

P. Jaroslav Čupr

rektor  kostela sv. Maří Magdaleny v Brně


Fotogalerie: