25.11. Červená středa v době koronaviru

 

Červená středa, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, 25. listopadu 2020 se blíží. Kvůli koronaviru

budou omezené možnosti setkání a společných modliteb, ale přesto se lze zapojit nasvícením (části) kostela červeným

světlem, zapálením svíček, vytištěním informačních textů, možností adorace apod.

Zapojit se však může každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech světa pomáhá

pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, zapálení svíčky, přečtení tematického textu,

obětování svého aktuálního utrpení – to všechno jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké

povzbuzení, že na ně svět nezapomíná.

V rámci Červené středy se bude od 13 hodin konat on-line konference s českými i zahraničními hosty a konkrétními

svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-židovská modlitba za účasti pana nuncia Charlese D. Balva. Tlumočení

do češtiny je zajištěno. Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na <https://www.facebook.com/…Pcz>.

Aktuální informace k akci na <https://www.cervenastreda.cz> a <https://www.facebook.com/…eda>.

 

Fotogalerie: