Aktuální přehled bohoslužeb

 

Milí farníci

v rámci rozvolňování vládních opatření byla Vládou ČR od 25.5. povolena účast  nejvýše 300 osob ve stejný čas  na bohoslužbách.

Všichni ostatní věřící jsou  biskupem od povinné účasti na nedělní bohoslužbě dispenzováni, tedy nemají povinnost účasti.

Jsou také vyzváni, aby využívali i nadále možnosti sledování přenosu bohoslužeb prostřednictvím médií (televize, rozhlas, internet).

Požadavky na bohoslužby s účastí nejvýše 300 lidí

  • V bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce 

  •  účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

  •  v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharisti

  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje

  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.)

  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor

  •  stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty 

  

Ke stažení:

Fotogalerie:


Kontakt

Římskokatolická farnost
Kroužecká 1
Rousínov

Mobil: 604 487 737

rousinov@dieceze.cz
www.farnostrousinov.cz