Aktuální přehled bohoslužeb

 

 

Milí farníci,

podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest  a to ve všech vnitřních prostorách.

Z tohoto nařízení vyplývá, povinnost nosit roušky i v prostorách kostelů. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání. Sv. přijímaní je podáváno pouze na ruku a vynecháme podávaní ruky na pozdravení pokoje. Buďte obezřetní, respektujte se navzájem.

 Dále s účinností od 18. září 2020 od 18.00 hodin

 

1)      se mohou konat shromáždění, včetně náboženských do 1000 osob venku,  do 500 osob  uvnitř (s určitými výjimkami)

2)      uvnitř je akce limitována  počtem míst k sezení,  může být přítomno max. 10 osob,  které místo  k sezení nemají.

   

S ohledem na tato nařízení  uděluje biskup pro věřící brněnské diecéze,  kteří patří do rizikových skupin, dispens od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě.

Doporučuje se všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.

 

Ke stažení:

Fotogalerie: