Aktuality
Pořad bohoslužeb
Život farnosti
Jak postupovat?
Kostely
Farní zpravodaj
Fotogalerie Externí odkaz
Odkazy
Farnost
Římskokatolická farnost
Kroužecká 1, Rousínov
Mobil: 608 274 276
fara@farnostrousinov.cz

Aktuality - archiv

Dětská mše svatá s Mikulášem
Na pátek 7.12.2018 jsme pozvali na mši svatou pro děti v 18.00 i sv. Mikuláše. Těšíme se, že naše pozvání přijme. Zveme všechny děti z farnosti.


Živý betlém
Naše farnost připravuje na 25.12.2018 představení Živý betlém. Prosíme ochotné dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili jakýmkoli způsobem, ať se přihlásí organizátorům ( Jiří Pleva, Eva Modlitbová). Děkujeme


Den se služebníkem Božím
"Zveme vás do Bučovic na den se služebníkem Božím Václavem Drbolou příští neděli 11.11. 2018. Výročí jeho svěcení a kaplanské působení si připomíná i farnost Slavkov o týden později 18.11. Program naleznete na plakátu, nebo na webových stránkách farností."
Stáhnout soubor


Studium manželství a rodiny na Papežském institutu Jana Pavla II

Studium manželství a rodiny na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě: do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.czTeologicky kurz

Teologický kurz bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018. Formulář přihlášky, informace o kurzu, data plánovaných sobot naleznete na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.htmlBiblický kurz

Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium s biblisty Petrem Marečkem a Stanislavem Pacnerem bude na Biskupském gymnáziu v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin.Rozvrh hodin náboženství 2018-19
Zde si můžete stáhnout soubor s rozvrhem hodin výuky náboženství ve školním roce 2018 / 2019 na školách v Rousínově, Habrovanech a Velešovicích.

Stáhnout soubor


Teologický kurz

Biskupství brněnské připravilo pro všechny dospělé věřící katolické křesťany Teologický kurz. Tento kurz bude probíhat o určených sobotách od října do května a je zaměřen na uspořádání a prohloubení náboženských vědomostí a duchovního života, naučit se odpovídat na otázky spojené s vírou katolického křesťana, slouží jako příprava na službu v církvi. Teologický kurz je také základem pro kurz Katecheta - který je zaměřen na katechezi dětí, mládeže či jiné skupiny a kurz Služba ve farnosti (akolyta) - orientovaný na pomoc při liturgii a farní agendě.


Rád bych vás pobídl k tomuto vzdělávání pro osobní rozhled, službu Pánu a zapojení se do dění v naší farnosti. Celý život je cesta a právě zde může být ta vaše.

P. Ondřej

Teologický kurz

Biskupství brněnské připravilo pro všechny dospělé věřící katolické křesťany Teologický kurz. Tento kurz bude probíhat o určených sobotách od října do května a je zaměřen na uspořádání a prohloubení náboženských vědomostí a duchovního života, naučit se odpovídat na otázky spojené s vírou katolického křesťana, slouží jako příprava na službu v církvi. Teologický kurz je také základem pro kurz Katecheta - který je zaměřen na katechezi dětí, mládeže či jiné skupiny a kurz Služba ve farnosti (akolyta) - orientovaný na pomoc při liturgii a farní agendě.


Rád bych vás pobídl k tomuto vzdělávání pro osobní rozhled, službu Pánu a zapojení se do dění v naší farnosti. Celý život je cesta a právě zde může být ta vaše.

P. Ondřej
Autobusová farní pouť Klokoty... 2. června
Bližší informace v přiloženém plakátě.
Můžete se přihlašovat u P. Michaela (záloha 300 Kč).
Stáhnout soubor

Autobusová farní pouť Klokoty... 2. června


Noc kostelů v pátek 25. května v Rousínovci
Srdečně vás zveme.

Program v příloze.

Stáhnout soubor


24 hodin čtení Bible v kostele ve Velešovicích
24 hodin nepřetržitého čtení Bible – v pátek 18.5. v kostele ve Velešovicích.

Zahájení v 17.30 růžencem a zakončení v sobotu 19.5. v 17.15 adorací a požehnáním.
Přijměte srdečné pozvání k četbě i poslechu. Info A. Mazel, tel.: 777 740 000

Stáhnout soubor


Pěší farní pouť 1.5. do Bukovinky
Srdečně zveme na další farní pouť v úterý 1. května, tentokrát do Bukovinky.

Mše svatá bude v kostele ve 12 hodin.
Odchod od kostela sv. Maří Magdalény v 7.15.
Mapka zde:
https://mapy.cz/s/2zr2R
Zveme také koloběžkáře, odjezd od kostela sv. Maří Magdalény v 10.00 :-)


koncert duchovní hudby

Srdečně jste zváni na koncert duchovní hudby konaný při příležitosti vzpomínky úmrtí P. Františka Sušila v neděli 8. dubna v 18 hodin v kostele sv. Maří Magdalény.

Zazní varhanní skladby, písně a mottem koncertu je „setkávání“.


Stáhnout soubor


Pořad bohoslužeb o Velikonocích
viz příloha:
Stáhnout soubor


Příležitost ke svátosti smíření - Velikonoce 2018
V příloze:
Stáhnout soubor


Farní masopust
Srdečně zveme na Farní masupust s cimbálovou muzikou Kalečník v neděli 11. února od 16 hodin do sálu Svornosti v Rousínovci.

Stáhnout soubor


Pěší Pouť do Křtin – v sobotu 27. ledna

V poslední lednovou sobotu (tedy 27.1.) se vypravíme již tradičně na zimní pouť do Křtin. Sraz v 8.00 u kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově, odsud se auty přesuneme do Olšan k rybníčku.
Odchod z Olšan v 8.15 směr Křtiny (13,5 km).
Mše ve Křtinách bude ve 12 hodin.Přehled Vánočních bohoslužeb ...
viz příloha:
Stáhnout soubor


Příležitosti k přijetí svátosti smíření v adventě 2017
viz příloha:
Stáhnout soubor


Poselství papeže Františka ke světovému dni míru
Myslím, že stále aktuální...
Stáhnout soubor


Modlitby za naše zemřelé
Blíží se čas dušiček, zveme Vás k návštěvě hřbitova a společné modlitbě za naše zemřelé.


Ve středu 1.11. budou mše svaté v 18.00 v kostelech v Rousínovci a ve Velešovicích a po jejich skončení modlitba na hřbitovech.

Ve čtvrtek 2.11. bude modlitba na hřbitově:
v Olšanech v 16.30
v Habrovanech v 17.00
v Kr. Vážanech v 17.00
v Podbřežicích v 19.00
v Komořanech bude v 18.00 mše sv. a poté modlitba na hřbitově
a u Maří Magdalény bude v 18.00 mše sv. a poté půjdeme průvodem se svíčkami na nový hřbitov, kde bude asi v 19.10 společná modlitba 


Pouť děkanství do Izraele 2018
Pouť je zatím pouze rámcově navržena, zjišťujeme
předběžný zájem.
Jedná se o 10-denní zájezd v období mezi 12. až 25.
dubnem.
Info v příloze.

Stáhnout soubor


Pozor změna bohoslužeb v Habrovanech
Pozor změna bohoslužeb v Habrovanech: sobotní mše svaté budou od října už v 18.00


Poutní zájezd pro školáky 6.-9. tříd z našeho děkanství
Zveme na Poutní zájezd pro školáky 6.-9. tříd z našeho děkanství v termínu 26.-27.10. do Polska.
(Nutný platný pas, pro ty, co ještě nemají OP).
Přihlaste se nejpozději do středy 11. 10. Cena 800 Kč. Info a přihláška v příloze.
Stáhnout soubor


Putování sochy Panny Marie Fatimské
BRNO KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA – PETROV

neděle 17. září 2017

10.00 přivítání sochy Panny Marie Fatimské

10.30 mše svatá

15.00 setkání diecéze v katedrále při Jubileu Fatimy a růženec

16.30 pontifikální mše svatá, Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup

18.00 průvod Brnem se sochou Panny Marie Fatimské


ŽAROŠICE

sobota 30. září 2017

17.00 Přivítání sochy Panny Marie Fatimské a modlitba růžence

18.00 mše svatá, zásvětná modlitba a průvod


KŘTINY

sobota 30. září 2017

22.00 uvítání sochy Panny Marie Fatimské, noční bdění v bazilice

neděle 1. října 2017

  7.30 mše svatá

  8.30 modlitby růžencových tajemství s příležitostí osobního uctění

10.30 mše svatá, modlitba zasvěceníPoděkování za úrodu v neděli 1.10. ve Velešovicích
Srdečně zvou velešovští farníci.

Stáhnout soubor


Biblický kurz v Brně

Stáhnout soubor


Rozvrh výuky pro školní rok 2017/2018

Stáhnout soubor

Rozvrh výuky pro školní rok 2017/2018


Kurz efektivního rodičovství
V Centru pro rodinu ve Vyškově proběhne Kurz efektivního rodičovství s vynikající věřící lektorkou z Olomouce Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.
Stáhnout soubor


Sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze
V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary. Veškeré informace o fondu PULS jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K FONDU NA PODPORU KNĚŽÍ A PASTORACE BRNĚNSKÉ DIECÉZE

Milé sestry, milí bratři,

v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jedno z mnoha podobenství o Božím království. „Pán v něm vystupuje jako hospodář starající se o svou vinici. A od rána do večera najímá dělníky, aby byla jeho vinice ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina…

V naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána vinice zvu ke všestranné pomoci na jejím obhospodařování.

Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek?

Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem, a vše, co z něj vyplývá… Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné zajištění diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší Pánova slova: Pojďte i vy pracovat na mou vinici.

Pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti. – Jak?

Bližší informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz.

Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním.

Ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup VojtěchGenerální úklid v kostele sv. Václava
V sobotu 23. září bude od 9.00 v kostele sv. Václava generální úklid.


Pastýřský list biskupů k fatimskému jubileu a modlitba

Odkaz na modlitbu:
PDF MODLITBA JUBILEA FATIMY 2017 - fatima2017.cz

list v odkazu:

Stáhnout soubor


Farní Pouť na Lutršték v neděli 17. září
V neděli 17. září v Jubilejním roce Fatimy se celé naše farní společenství vypraví na pouť k Panně Marii bolestné na Lutršték. Hlavní mše sv. je zde v 10.30 a celebrovat bude otec biskup Pavel Konzbul.
Srdečně vás všechny zveme k modlitbě za naše farnosti.

Sraz a odchod pěších poutníků je:
v 9.00 u sv. Václava
v 8.15 u kostela v Kr. Vážanech
v 8.00 u kostela ve Velešovicích

Vypravte se klidně také na kolech, koloběžkách či autem.


Farní Pouť na Lutršték v neděli 17. září


Vícedenní pěší pouť srpen 2017 - Vambeřice
Informace v příloze. Přihlášky u P. Michaela

Stáhnout soubor

Vícedenní pěší pouť srpen 2017 - Vambeřice


Modlitební triduum za děti, v kostele ve Velešovicích
Přijměte pozvání na modlitební triduum za děti naší farnosti v kostele ve Velešovicích. V pátek začínáme křížovou cestou v 17.00, v sobotu pokračujeme společnou adorací v 11.00 a v neděli chválíme pána mší svatou v 10.45, následnými chválami a malým agapé.
Stáhnout soubor


Farní autobusová pouť v sobotu 17. června
...více na přiloženém plakátu.

Záloha 200 Kč.
Přihlašujte se u P. Michaela

Zbývá už jen několik posledních míst!

Stáhnout soubor

Farní autobusová pouť v sobotu 17. června


Noc kostelů v pátek 9. června bude i v kostele sv. Maří Magdalény v Rousínově
Srdečně vás zveme a program naleznete na přiloženém plakátě.
Stáhnout soubor

Noc kostelů v pátek 9. června bude i v kostele sv. Maří Magdalény v Rousínově


24 hodin čtení Písma v kostele ve Velešovicích z 2. na 3. června
info na přiloženém plakátku
Stáhnout soubor

24 hodin čtení Písma v kostele ve Velešovicích z 2. na 3. června


Kurz pro manželské páry

YMCA Setkání vás zve na oblíbený týdenní kurz pro manželské páry

více zde:

www.setkani.org/index.php?page=akce!rodiny,manzele,chlapi,zeny,mladez,nove!5199#vlakno


Pěší pouť 1. května na Mohylu míru
Srdečně zveme k pouti na Mohylu míru v pondělí 1. května, kde bude mše svatá ve 12 hodin.

Cesta má 17 km, vyjdeme v 7.15 od kostela sv. Václava v Rousínovci a odkaz na trasu je zde:
https://mapy.cz/s/1A19e


Pěší pouť 1. května na Mohylu míru


Last minute: pouť ke sv. Mikuláši

Farnosti Letonice a Podolí u Brna
organizují pouť ke sv. Mikuláši v Bari,
k sv. otci Piovi do San Giovanni Rotondo a k Černé Madoně do Loreta,

v případě zájmu neváhejte a rychle se přihlašte!


Stáhnout soubor


Pořad bohoslužeb o Velikonocích
viz příloha

Stáhnout soubor


Příležitost ke svátosti smíření - Velikonoce 2017

Stáhnout soubor


koncert duchovní hudby

Srdečně jste zváni na koncert duchovní hudby konaný při příležitosti vzpomínky úmrtí P. Františka Sušila v neděli 8. dubna v 18 hodin v kostele sv. Maří Magdalény.

Zazní varhanní skladby, písně a mottem koncertu je „setkávání“.bohoslužby v Habrovanech
Bohoslužby v kostele v Habrovanech dočasně nebudou.
Sejdeme se zde opět v sobotu 25. března v 19 hodin.


Pozvání na farní masopust!
Těšíme se na vás v neděli 26.2. od 16 hodin ve Svornosti.

Více na plakátku.

Stáhnout soubor


Farní karneval pro děti
se koná v neděli 15. ledna ve 14.30 na Svornosti.
Srdečně zveme!

Stáhnout soubor


Vánoce 2016 - přehled bohoslužeb a akcí

Stáhnout soubor


Advent 2016 svátost smíření

Stáhnout soubor


Nabídka a prodej knih (přání, betlémků... ) nejen Karmelitánského nakladatelství
Prodej knih, přání, betlémků... bude
v neděli 11. 12. (možnost platit kartou i hotově)

 • v kostele sv. Václava v Rousínovci (8.30–9.00 a 10.00–10.30)
 • a ve Velešovicích (po mši sv.)


Beseda o materiálním zajištění pastorace farností a diecéze s biskupským delegátem P. Pavlem Kafkou
Beseda s P. Pavlem Kafkou se koná v pátek 9.12. v 19.30 ve Svornosti.
Srdečně zveme každého, koho tato problematika zajímá.Školička – výuka náboženství maličkých dětí s rodiči
Školička bude (podle zájmu) ve středu v 16–16.45 na faře v Rousínovci.
Začínáme ve středu 12.10.


Dušičky 2016
Program bohoslužeb a modliteb za zemřelé 1. a 2. listopadu 2016.
Stáhnout soubor


Dobrovolník ve farnosti - dotazník
Prosíme o vyplnění dotazníku Dobrovolník ve farnosti, který nabízí řadu činností, které jsou ve farnosti potřebné a do kterých je možné se zapojit.
Stáhnout soubor


Příprava na biřmování
Příprava na biřmování probíhá každý pátek v 19 hodin na faře.
Biřmování bude v neděli 23.10. udělovat nový pomocný biskup Pavel v 9.00 v Rousínovci.


Vítejte na faře.
Ve dnech 7. a 8. října zveme děti na už tradiční akci Vítejte na faře.
Začátek jako obvykle v pátek po večerní mši svaté, ukončení v sobotu odpoledne.
Přihlásit se můžete na faře nebo v náboženství, kde se také dozvíte bližší informace.


Rozvrh výuky pro školní rok 2016/2017

Stáhnout soubor


Příprava na biřmování
Znovu se po prázdninách sejdeme na faře v pátek 9. září v 19 hodin.


Pěší pouť 1.–6. 8. 2016 na Křemešník

Pěší pouť 1.–6. 8. 2016 – v pondělí 1.8. odjedeme z AN Rousínov v 18.35 do Brna a poté vlakem z Hlavního nádraží v 19.20 do Náměšti nad Oslavou.
V úterý 2.8. v 8.00 (možnost přijet až ráno) odcházíme směr Velké Meziříčí, Brtnice, Batelov a Křemešník, kde bude mše sv. v pátek 5.8. kolem poledne.
Info a přihlášky u P. Michaela (608 274 276)


24 hodin četby Písma svatého
24 hodin četby Písma svatého v kostele ve Velešovicích od pátku 13. května 2016 od 18.00 hod. do soboty 14. května do 17.00 hod.
Stáhnout soubor


Pořad velikonočních bohoslužeb 2016
Pořad velikonočních bohoslužeb naleznete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Příležitosti k přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky
Příležitosti k přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky v roce 2016 naleznete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Farní Masopust v neděli 7. února v 16.00 v sále Svornosti v Rousínovci

Farní Masopust se koná v neděli 7. 2. ve 16.00 v sále Svornosti v Rousínovci. Proběhne soutěž o nejlepší sladkost masopustu a oblíbená tombola. Pokud se najde i pár klobásků či něco jiného od masa ani to nebude na škodu.
Uvítáme i Vaši pomoc:
 • Dary do tomboly (lze přinést na faru po tel. domluvě nebo přímo na akci)
 • něco k zakousnutí (sladkého či slaného)
 • pomoc s přípravou sálu.
Těšíme se na vás.

Stáhnout soubor


Pěší Pouť do Křtin – v sobotu 30. ledna

V sobotu 30.1. se vypravíme na zimní pouť do Křtin. Sraz v 8.00 u kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově, odsud se auty přesuneme do Olšan k rybníčku.
Odchod z Olšan v 8.15 směr Křtiny (13,5 km).
Mše ve Křtinách bude ve 12 hodin.


Pěší Pouť do Křtin – v sobotu 30. ledna


Vánoce 2015 - přehled bohoslužeb a akcí

Stáhnout soubor


Advent 2015 svátost smíření

Stáhnout soubor


Vánoce 2015 - přehled bohoslužeb a akcí

Stáhnout soubor


Změna pořadu bohoslužeb v neděli 30. 8. 2015


7.30 Rousínov
9.00 Rousínovec - mše sv. není
9.00 Komořany - bohoslužba slova
9.00 Velešovice - mše sv.
10.30. Kr. Vážany - mše sv.


Pěší pouť: Olomouc, Sv. Kopeček – Krnov, Cvilín

úterý 11.8. – pátek 14.8. 2015
V úterý zahájíme pouť mší sv. na Sv. kopečku v 9.00.

Informační schůzka v neděli 9.8. v 18.00 v Záložně na zahrádce.

 Info u P. Michaela


Neděle 2. 8. 2015 - změna pořadu bohoslužeb
Změna pořadu bohoslužeb - viz plakát
Stáhnout soubor


První svaté přijímání dětí
Přípravy pro děti spolu s alespoň jedním rodičem budou vždy v pátek v 16.30 na faře: 10.4., 17.4., 15.5., 22.5.
První svatá zpověď dětí bude v pátek 24.4. v kostele sv. Václava v 16.30
V pátek 5.6. bude v 16.30 v kostele sv. Václava příležitost ke svátosti smíření pro děti (i rodiče)
Nácvik bude s dětmi ve středu 3. června v Kr. Vážanech v kostele v 18.30.
První svaté přijímání dětí bude v neděli 7.6.
v 9.00 v Kr. Vážanech a v 10.45 ve Velešovicích.


Autobusový farní pouťovýlet 6. června
Bližší informace v přiloženém plakátě.
Můžete se přihlašovat v zákristiích kostelů (záloha 200 Kč).

Stáhnout soubor

Autobusový farní pouťovýlet 6. června


Noc kostelů v pátek 29. května v kostele v Habrovanech
Srdečně vás zveme k návštěvě našeho krásného kostela Nejsvětější Trojice v Habrovanech.
Také pro děti je připraven bohatý doprovodný program.
Plakát s programem celého večera je v příloze.

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost5226

Stáhnout soubor

Noc kostelů v pátek 29. května v kostele v Habrovanech


Pěší farní pouť – v pátek 1. května
Pěší farní pouť – v pátek 1. května do mariánské poutní kaple na vrchu Kostelíčku v Líšni (tzv. Líšeňský kostelíček).
Mše sv. bude ve 13.00; odchod v 7.00 od kostela sv. Maří Magdalény v Rousínově, délka pouti je 20 km.

http://mapy.cz/s/hvUX


Pěší farní pouť – v pátek 1. května


Setkání mladých - Rousínov 24.-26. 4. 2015
Téma: Jakou roli hraje Ježíšovo zmrtvýchvstání  v mém životě? Pořádá Komunita sv. Jana Křtitele. Zájemci se mohou hlásit u P. Michaela do 19.4., požadovaný věk 12 až 20 let.

Stáhnout soubor


Velikonoce 2015
Přehled bohoslužeb naleznete v přiloženém souboru

Stáhnout soubor


Velikonoce 2015 - svátost smíření
Kde můžete před Velikonocemi přijmout v našich kostelích svátost smíření.
Stáhnout soubor


Farní masopust
Farní Masopust – v neděli 15. 2. v 16.00 v sále Svornosti v Rousínovci.
Stejně jako loni proběhne soutěž o nejlepší sladkost masopustu a oblíbená tombola. Tentokrát v pohodové námořnické atmosféře.

Od 15 hod můžete přinést dary do tomboly něco k zakousnutí a rádi uvítáme i pomoc s přípravou sálu.

Těšíme se na vás.

Stáhnout soubor


Rozpis vánočních bohoslužeb
Rozpis vánočních bohoslužeb najdete v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor


Příležitosti ke svátosti smíření v adventě 2014
Příležitosti ke svátosti smíření během letošního adventu najdete v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor


Výuka náboženství

Na ZŠ v Rousínově
je hned v pondělí 1.9. od 8:20 první setkání s žáky na obvyklém místě u vchodu do školy. Sem také mohou rodiče přijít přihlásit prvňáčky.
Pravidelná výuka podle rozvrhu začíná v pátek 5.9. Prvňáčci budou mít náboženství hned po skončení vyučování.

Na ZŠ Habrovany a Velešovice: výuka náboženství podle vyvěšeného rozvrhu začíná ve středu 10.září.

V rozvrhu zatím chybí čas pro „výuku“ maličkých dětí s rodiči; potřebujeme totiž nejprve zmapovat zájem a možnosti zúčastněných. Kdo máte o „školičku“ zájem vyplňte lístky – vzadu v kostele – a přineste je do 21.9. zpět.

Stáhnout soubor


Společenství dětí Motýlci
Pro všechny děti školního věku existuje v Rousínovci již řadu let společenství dětí Motýlci. Je možné do něj chodit každý pátek 16:30 – 17:50 do klubovny Svornosti. Děti si zde – v kamarádském společenství – nejen hrají, ale také vytvářejí, zpívají a zapojují se podle chuti do různých akcí.


Modlitba za rodiny
„Modlitba za rodiny“ se uskuteční ve středu 3.9. v 18:30 v kostele ve Velešovicích (a dále každou první středu v měsíci...)


Žehnání aktovek
Při mši svaté na začátek šk. roku v pátek v 18 hodin u sv. Václava v Rousínovci proběhne žehnání aktovek (a jejich nejnutnějšího obsahu).
Od 17.15 zde bude příležitost přijmout svátost smíření (zvláště pro děti).


Pěší pouť: sobota 2.– pátek 8. srpna 2014
Trasa: Telč – Kost. Vydří – Montserrat – Slavonice – Landštejn – Nová Bystřice – Nové Hrady – Dobrá Voda – Kaplice – Kájov u Č. Krumlova
Odjezd bude z autobusového nádraží v Rousínově v pátek 1.8. v 16.05 do Brna, odsud v 17.00 do Telče.

Informační schůzka: neděle 27.7. v 19.00 na faře v Rousínovci

Info a přihlášky: P. Michael Macek 608 274 276


Pěší pouť: sobota 2.– pátek 8. srpna 2014


Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání
Příprava bude probíhat v pátky 25.4. a 16.5. vždy v 16.45 na faře.
V pátek 30.5 v 16.45 bude v kostele sv. Václava zpověď dětí před prvním svatým přijímáním a po mši svaté proběhne ještě krátký nácvik.
První svaté přijímání bude v neděli 1.6. v 9.00 ve farním kostele sv. Václava.


Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání


Farní pouť - Číhošť, Želiv, Křemešník a hrad Lipnice - v sobotu 31. května
Srdečně vás zveme na pouť!
Odjezd v 7.00 od Záložny v Rousínově se zastávkou ve Velešovicích.
Info u P. Michaela.

Už je plně obsazeno.

Stáhnout soubor

Farní pouť - Číhošť, Želiv, Křemešník a hrad Lipnice - v sobotu 31. května


Noc kostelů 2014 - Velešovice
Srdečně vás, v rámci noci kostelů, v pátek 23. května zveme do kostela sv. Barbory ve Velešovicích.

Stáhnout soubor

Noc kostelů 2014 - Velešovice


Šprýmiáda 3.5.2014 Tvarožná

Stáhnout soubor


Farní pěší pouť - sv. Cyril a Metoděj - Hamiltony
Srdečně vás zveme ke společnému putování ve čtvrtek 1. května ke sv. Cyrilu a Metoději do Hamilton.
Odcházíme v 7.00 od kostela sv. Maří Magdalény v Rousínově, v Hamiltonech bude mše sv. ve 13.00, délka pouti je 20.5 km.

Odkaz na trasu: http://mapy.cz/s/9Jg2


Farní pěší pouť - sv. Cyril a Metoděj - Hamiltony


Velikonoce 2014 přehled bohoslužeb
Viz. přílohu

Stáhnout soubor


Habrovany - výstava a povídání o tradičních velikonocích
Na Bílou sobotu 19. 4. od 14 do 17 hod bude v kostele Habrovanech probíhat výstava a povídání o tradičních velikonocích. Vystaveny budou jak obřadní předměty tak i ukázky lidových tradic. Přijďte si popovídat o tom, jak slavili místní obyvatelé  velikonoce … Jste srdečně zváni.

Stáhnout soubor


Velikonoce 2014 - příležitosti k přijetí svátosti smíření
Viz. přílohu
Stáhnout soubor


Předvelikonoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Habrovanech
Srdečně vás zveme na Květnou neděli 13.4. v 15.00

Stáhnout soubor


Příprava dětí k první svaté zpovědi
Bude probíhat v pátky 21.3. a 4.4. v 16.45 na faře (1. svatá zpověď pak bude v pátek 11.4.).


Pouť pekařů a cukrářů

Stáhnout soubor


Kino pro tříkrálové koledníky

Kino pro tříkrálové koledníky - film Kocour v botách proběhne v sobotu 8.3. od 15:00 ve Slavkově, kdo má zájem, ať se ozve na mail f.havir@seznam.cz pro další informace.


Masopustní posezení v neděli 2. března ve Svornosti
Srdečně vás zveme všechny do sálu ve Svornosti v neděli 2. března od 16 hodin, ke společnému
vděčnému setkání nad božími dary, s promítáním a také zahraje Kalečník ...

Stáhnout soubor


Kurs Filip v Kr. Vážanech 22. února 2014
Kurs tvoří tematicky jeden celek, proto je nutná účast na celém programu.
Je zaměřen na nové intenzivní prožití základní zvěsti evangelia o Boží lásce,
lidském hříchu a spáse skrze Ježíše Krista.
Stáhnout soubor

Kurs Filip v Kr. Vážanech 22. února 2014


Duchovní obnova pro mládež ve Slavkově

Stáhnout soubor


Děkanský ples v sobotu 15.2. od 19.00 v Dražovicích.
Děkanský ples – v Dražovicích v sobotu 15. února 2014 v 19.00, hrají Ištvánci ze Šardic, vstupenky za 100 Kč.
Přihlaste se v zákristiích nebo na faře.
Prosíme o sponzorské dary do tomboly (nejpozději do 9. února na faru v Rousínovci).
Stáhnout soubor


Ministranti na faře 14.-15.2.
Zveme ministranty a kluky, kteří by třeba taky rádi ministrovali na akci na faře.
Víc informací je v příloze.

Prosíme zájemce, ať se přihlásí nejpozději do středy večer u P. Michaela (608 274 276)

Stáhnout soubor

Ministranti na faře 14.-15.2.


POUŤ KE SV. VALENTINOVI 14. 2. v 19 hodin v kostele sv. Michala v Brně
POUŤ KE SV. VALENTINOVI bude 14. 2. v 19 hodin v kostele sv. Michala v Brně. Při mši svaté káže jáhen Jan Špilar, po mši bude modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu v kostele. Hudebně doprovází SBM – Schola brněnské mládeže. Dále je možné jít na prohlídku kadeřnického salónu Střihoruký Edward a Galerie Špilar. Karmelitánské nakladatelství při této příležitosti nabízí slevu na knihy - podrobnosti najdete na plakátu na nástěnce nebo na letáčcích.

Na pouť zveme všechny mladé, kteří hledají své životní povolání. Svatý Valentin je patronem mladých lidí a jejich čisté a oddané lásky.

Stáhnout soubor


Tříkrálová sbírka
Srdčné poděkování všem koledníkům i dárcům!

A v příloze naleznete výsledky sbírky v Rousínově a okolí.

Stáhnout soubor


Maškarní karneval 2. února ve 14.30 na Svornosti
K dobré náladě na karnevale můžete přispět vlastním převlekem. Rodiče a prarodiče, tety, strýci, přijďte v pohádkových maskách! Těšíme se na Vás.

Uvítáme Vaši pomoc: finanční nebo konkrétní dary do tomboly (lze přinést do náboženství, na faru nebo na mši svatou pro děti v pátek v 18h), koláče nebo cukroví pro občerstvení účastníků karnevalu (lze přinést v neděli 2. února už v době od 9 do 12 hodin panu hostinskému nebo ve 12 h na místo konání karnevalu, případně po telefonické domluvě na faru), pomoc s přípravou sálu 2.2.2014 od 12 hodin na Svornosti.

Výtěžek z karnevalu je určen pro potřeby dětí při výuce náboženství i mimoškolních aktivitách, jako jsou např. mše svaté pro děti, společenství dětí, akce na začátku a konci školního roku, víkendovka Vítejte na faře, výlet, tábor a další.


Stáhnout soubor

Maškarní karneval 2. února ve 14.30 na Svornosti


Zimní pěší pouť do Křtin

V sobotu 1.2. se vypravíme na zimní pěší pouť do Křtin.
Sraz bude v 8.00 u kostela sv. Máří Magdalény, odjezd auty do Olšan k rybníku a odtud odchod v 8.15 směr Křtiny (13,5 km).
Mše sv. ve Křtinách bude ve 12 hodin.


Zimní pěší pouť do Křtin


Modlitební Triduum
Společenství modliteb matek a modliteb otců vás srdečně zve
24.1. – 26.1. 2014 do kostela ve Velešovicích na MODLITEBNÍ TRIDUUM
Modlitby za děti z naší farnosti a jejich rodiče.

Stáhnout soubor


Vánoce 2013 - rozpis bohoslužeb

Stáhnout soubor

Vánoce 2013 - rozpis bohoslužeb


Příležitosti k přijetí svátosti smíření - ADVENT 2013

Stáhnout soubor

Příležitosti k přijetí svátosti smíření - ADVENT 2013


Ladíme adventně
Ladíme adventně – Tomáš Ulrich a duchovně rozjímavé pásmo varhanních skladeb prokládaných žalmy – v neděli 22.12. v 16.00 v kostele ve Velešovicích.
Vstupné je dobrovolné, určené na varhany.
Stáhnout soubor

Ladíme adventně


Prodej knih – 3. adventní neděli - 15.12. 2013
3. adventní neděli se můžete těšit na velký výběr z plných stolů kvalitní literatury.
Přijďte si vybrat 15.12. po bohoslužbách – v kostele v Rousínově, Rousínovci, Kr. Vážanech a Velešovicích.


Příležitost ke svátosti smíření
V neděli 3. listopadu v kostele sv. Máří Magdalény v Rousínově bude od 19 do 20 hodin možnost přijmout svátost smíření.


A v příloze je k přečtení jeden zajímavý dopis.

Stáhnout soubor

Příležitost ke svátosti smíření


Pobožnosti na hřbitovech za naše zemřelé
Pátek 1.11.
Velešovice – po mši sv. v 18.00
Václav – po mši sv. v 18.00

Sobota 2.11.
Olšany – 16.00
Habrovany – 16.30
Rousínov – 17.30, průvod se svícemi od kaple sv. Floriána na nový hřbitov
Podbřežice – po mši sv. v 18.00

Neděle 3.11.
Komořany – po mši sv. v 9.00
Kr. Vážany – po mši sv. v 10.30


Vítejte na faře
Ve dnech 11. a 12. října zveme děti na už tradiční akci Vítejte na faře. Začátek jako obvykle v pátek po večerní mši svaté, ukončení v sobotu odpoledne, cena 20,- Kč.  Přihlásit se můžete na faře nebo v náboženství, kde se také dovíte bližší informace.


SLAVKOVSKÁ INICIATIVA SMÍŘENÍ 2013
Motto: Odkaz soluňských bratří pro současnou dobu
Sobota 5. října 2013, Velešovice
Stáhnout soubor


MODLITEBNÍ TRIDUUM
Modlitby za děti z naši farnosti a jejich rodiče v kostele ve Velešovicích 27.-29.9. 2013.
Více v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor


Výuka náboženství ve školním roce 2013/14


Stáhnout soubor


Schůzka ministrantů na konec prázdnin
Ve čtvrtek 29.8. v 19.15 bude na faře schůzka ministrantů.


Pouť na sv. Hostýn
Pouť na sv. Hostýn ve čtvrtek 15. srpna.
Odjezd autobusu: Velešovice 6.50, Rousínov 7.00, návrat v 17.00
Přihlášky: E. Přibylová, tel.: 732 174 607

Pouť na sv. Hostýn


Pěší pouť Rousínov - Králíky
v termínu od soboty 3.8. do čtvrtka 8.8. 2013
Více v příloze.
Závěrečná mše sv. bude v Králíkách ve čtvrtek 8.8. ve 12.00

Stáhnout soubor

Pěší pouť Rousínov - Králíky


Farní den a oslava 50 let kněžství P. Vladimíra Sommera
V neděli 7.7. bude v 9.00 v Rousínově slavnostní mše na poděkování za dar 50 let kněžské služby rousínovského rodáka P. Vladimíra Sommera.

Odpoledne vás srdečně zveme  od 16.00 ke společnému setkání při farním dni ve Svornosti.
A v 17.15 se těšíme na zajímavé povídání o Burundi.


Farní den a oslava 50 let kněžství P. Vladimíra Sommera


Národní pouť na Velehrad
bude v pátek 5.7.2013.
Srdnaté poutníky zvu ke společné pěší cestě z Rousínovce ve čtvrtek 4.7. ráno po mši v 7.00 (cesta je dlouhá 51 km)
Info: P. Michael


Národní pouť na Velehrad


Pouť Mikulov
Srdečně zveme na pouť do Mikulova v sobotu 8.června.
Odjezd bude v 7.30 od Záložny v Rousínově (se zastávkou ve Velešovicích). Návrat kolem 19 hodiny.
P. Oldřich Chocholáč už se na nás těší.

Ještě je posledních 9 míst volných! (info 608 274 276)


Noc kostelů - 24. května - Komořany
Srdečně vás zveme do kostela v Komořanech, který bude oteřen v rámci noci kostelů v pátek 24. 5. 2013 od 19 hodin.

www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1823

Program v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor

Noc kostelů - 24. května - Komořany


Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje
Hlavní oltář kostela sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech postoupil do hlasovacího kola soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2012 v kategorii díla výtvarného umění.

Hlasování formou SMS proběhne do 24. května 2013. Bližší informace o hlasování naleznete zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru:
HLA PAMATKY 17
na telefonní číslo: 900 77 06

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům proběhne v červnu tohoto roku.


Stáhnout soubor

Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje


Pouť do Císařské jeskyně
Jeskyně je veřejnosti nepřístupná. Pouze jedenkrát do roka se zde koná pouť (květen).

Císařská jeskyně leží v Ostrovském žlebu na severovýchodním okraji Ostrova u Macochy v Moravském krasu. Bývala proto taky někdy nazývána jako "Ostrovská vodní jeskyně". Jeskyni objevil Johannes Anton Nagel , který prováděl první průzkum v roce 1748. O výzkum se zajímal i starohrabě Hugo František Salm, který zde roku 1804 uvedl císaře Františka I. a císařovnu Marii Terezu. Od té doby dostala jeskyně název "císařská" a toto jméno zlidovělo. V roce 1904 a 1905 zde probíhal rozsáhlý výzkum, byly objeveny nové chodby, prostory, jezírka i dómy. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1930. Součástí prohlídky byla i plavba na lodičkách. Jeskyně byla v provozu až do roku 1952, kdy byla z důvodu častého zatopení vodou uzavřena. Jedenkrát do roka se zde koná netradiční pouť do podzemních prostor Císařské jeskyně. Jeskyni používá od roku 1997 dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy.

V r. 1933 byla do výklenku v jeskyni umístěna soška Panny Marie Lurdské. Proto se místo začalo nazývat také Moravské Lurdy. V padesátých letech byla jeskyně uzavřena pro veřejnost, soška zmizela a tím se přerušila i tradice veřejných poutí. Původní soška dodnes nalezena nebyla. Na tradici pobožnosti konané v jeskyni, započaté za první republiky, bylo znovu navázáno v r. 2001 a tato obnovená pouť je jediným poutním místem v České republice, které je umístěno v podzemí.
Stáhnout soubor

Pouť do Císařské jeskyně


Celodenní pouť do Prahy ke cti sv. Jana Nepomuckého
Soubor Kateřinka z Dražovic pořádá ve středu 15. 5. 2013 celodenní pouť do Prahy ke cti sv. Jana Nepomuckého. Odjezd z Komořan, z Rousínova od Záložny bude upřesněn, do Velešovic se zajíždět nebude.

V 18,00 hod. slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, potom se půjde procesím na Karlův most, ve 20 hod. regata historických a dračích lodí na Vltavě, ve 20,15 bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí (u Karlova mostu), ve 21,00 barokní koncert na Vltavě zakončený ohňostrojem.

Odjezd z Prahy cca ve 23 hod. Účastníci v krojích budou mít vstup do všech památek zdarma, i plavbu lodí.

Zájemci se mohou přihlásit na tel. č.: 724 186 620 během neděle 5. 5. 2013. Cena 350 Kč za osobu.


Pěší pouť farnosti do Senetářova ve středu 8. května
Srdečně vás zveme na pouť do kostela sv. Josefa v Senetářově ve středu 8.5.2013.

Mše sv. zde bude ve 13 hodin.

Odchod od kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově v 7.00, délka pouti je 23 km.

Je možno jet i autobusy veřejné dopravy:
v 11.30 z Rousínova, aut.st. do Drnovic a dále ve 12.10 z Drnovic do Senetářova (příjezd v 12.38);
zpět ze Senetářova pak v 15.21 do Drnovic a v 16.06 z Drnovic do Rousínova (příjezd v 16.28).

******************************
Římskokatolický kostel sv. Josefa v Senetářově (někdy uváděný jen jako kaple), vybudovaný v moderním stylu, je jeden z mála kostelů postavených v období komunistické vlády v tehdejším Československu. Leží na území farnosti Jedovnice v blanenském děkanátu brněnské diecéze.

Myšlenka výstavby kostela v Senetářově, kde dříve byla jen kaplička (zbudovaná v roce 1855 a rozšířená v roce 1891), je spojena s vystěhováním obce v roce 1944. Obyvatelé Senetářova si 19. března 1942 (na svátek sv. Josefa) slíbili, že pokud obec nebude kvůli chystanému rozšíření výcvikového tábora v Dědicích vystěhována nebo se z vyhnanství šťastně vrátí, postaví v Senetářově kostel ke cti sv. Josefa nebo alespoň opraví stávající kapličku. V letech 1943 a 1944 byl tento slib obnoven.

Vybudování kostela inicioval až dlouholetý jedovnický duchovní správce Mons. František Vavříček (1913–1995), který využil politického uvolnění a v roce 1968 dosáhl povolení stavby kostela s tím, že se jedná o náhradu za stávající kapli, která překážela rozšíření silnice II/379 z Blanska do Vyškova. Stavba byla provedena podle návrhu brněnského sochaře a malíře Ludvíka Kolka (* 1933), který ho zhotovil během necelých 14 dnů. Na jaře 1969 byly vyhloubeny základy a v červnu téhož roku byl za přítomnosti mnoha věřících položen základní kámen s nápisem „Ve jménu Páně“. Během dvou let byl kostel postaven, a to ze sbírek a darů věřících a jejich svépomocí. Největší zásluhu na stavbě měl tesař v důchodu Karel Skoták ze Suchdola. V červnu 1971 byl kostel dokončen, jeho užívání bylo však povoleno jen pod podmínkou, že nedojde k jeho slavnostnímu vysvěcení.

První bohoslužba v novém filiálním kostele se uskutečnila 11. července 1971. Koncelebrovalo ji 10 kněží pocházejících ze Senetářova a zúčastnilo se jí asi 15 tisíc věřících z celého tehdejšího Československa, a to přesto, že okolí obce bylo obklíčeno příslušníky Státní bezpečnosti a přístupové silnice uzavřeny, takže účastníci museli přijít pěšky lesem. Kostel z betonu a skla má bílé stěny, vyzdobené 14 abstraktními obrazy křížové cesty od Mikuláše Medka, který je rovněž autorem tyrkysového triptychu nad oltářem. Okenní otvory jsou vyplněny vitrážemi. Do kostela byla také přenesena cenná plastika sv. Josefa ze staré kapličky, která byla zbourána 25. a 26. června 1971.

V roce 1984 byl do kostela umístěn reliéf sv. Josefa od Ludvíka Kolka a nová socha gotické Madony od malíře Františka Sysla. Vysvěcení kostela se uskutečnilo teprve 7. července 1991 za účasti biskupa Cikrleho při příležitosti posvěcení nových varhan.

Stáhnout soubor

Pěší pouť farnosti do Senetářova ve středu 8. května


CM pouť děkanství do Mikulčic 1.5.2013

Stáhnout soubor

CM pouť děkanství do Mikulčic 1.5.2013


Vítejte na faře
Srdečně zveme školní děti našich farností k pobytu na faře.

Stáhnout soubor

Vítejte na faře


Týden modliteb za duchovní povolání
Od 15. do 21. 4. 2013 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání.

Je možné využít textů z příručky Modlitby a úvahy na téma – Duchovní povolání. Příručka je volně ke stažení na www.hledampovolani.cz
Stáhnout soubor

Týden modliteb za duchovní povolání


Poděkování Stvořiteli za dar tvorby a vernisáž obrazů Jiřího Škodáka
Poděkování Stvořiteli za dar tvorby – v kostele sv. Máří Magdalény 9. dubna v 18.00 a následně v 18.30 na staré radnici vernisáž obrazů Jiřího Škodáka

Poděkování Stvořiteli za dar tvorby a vernisáž obrazů Jiřího Škodáka


Salesko Líšeň - přednáška 9.4. - Alexander TomskýSalesko Líšeň - přednáška 9.4. - Alexander Tomský


Rozpis velikonočních bohoslužeb v našich kostelích
viz příloha

Stáhnout soubor

Rozpis velikonočních bohoslužeb v našich kostelích


Příležitost ke svátosti smíření
viz příloha

Stáhnout soubor

Příležitost ke svátosti smíření


Pěší křížová cesta na Lutšték
Srděčně vás zveme na modlitbu pěší křížové cesty na květnou neděli 24. března.
Vyjdeme v 14.45 od kostela sv. Václava v Rousínovci.


Pěší křížová cesta na Lutšték


Diecézní setkání mlá­deže
Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mlá­deže, které proběhne již tradičně v sobotu před Květnou nedělí 23. 3. 2013 v Brně v katedrále od 8:30 hodin.
Na co se můžete na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s otcem biskupem, na dopo­lední skupinky, na mladé lidi, jako jste vy.
Stáhnout soubor


Duchovní obnova pro ženy - Slavkov
Info v příloze.

Stáhnout soubor


Pozvánka na zajímavou pouť
Viz příloha.
Stáhnout soubor


Přednáška ve Svornosti: Liparské ostrovy a jejich činné sopky
Pořad ing. Václava Hlaváče v pátek 15.3. v 19.00 v sále Svornosti v Rousínovci.


Přednáška ve Svornosti: Liparské ostrovy a jejich činné sopky


Benefiční koncert skupiny Oboroh
Všechny vás zdravím z farnosti Lesná v Brně!
Velmi rád bych vás i všechny vaše blízké pozval na benefiční koncert skupiny Oboroh. Koncert se koná v našem duchovním centru v Brně - Lesná. Další informace na plakátku přiloženém v příloze.

Výtěžek je určen na stavbu kostela.

Za farnost Lesnou ing. Jan Rychtářík

Benefiční koncert skupiny Oboroh


TV NOE odvysílá exkluzivní dokument o konkláve
V neděli 10. března 2013 odvysílá TV NOE od 20.30 hod. exkluzivní dokument o konkláve.

Televize NOE připravila k vysílání v ČR exkluzivní dokument španělské produkce, který přesahuje spekulativní teorie moderních sdělovacích prostředků o tom, kdo v příštích letech povede římskokatolickou církev.
Prostřednictvím svědectví několika kardinálů a odborníků na církevní právo a historii totiž představuje pozadí papežské volby a dějinný pohled na fenomén konkláve. Jedinečné archivní záběry ze všech papežských voleb 20. století dodávají celému filmu ještě větší hodnotu a slibují zajímavý zážitek.

Více informací a trailer k filmu naleznete na www.tvnoe.cz.


POUŤ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ 9.3.2013 v Tasovicích
Viz příloha.

Stáhnout soubor


Pozořice - lidové misie
program přiložen

Stáhnout soubor


Setkání rodin ve Slavkově 24.2.


Stáhnout soubor


Salesko - přednáška Jiřiny Šiklové 19.2.

Stáhnout soubor


Volby do farní rady 2013: výsledky hlasování
Zatím přinášíme výsledky hlasování do farních rad.
Farní rady budou ustanoveny během čtrnácti dnů.

Stáhnout soubor

Volby do farní rady 2013: výsledky hlasování


Masopustní posezení 10. února na faře
Srdečně vás zveme na masopustní posezení v neděli 10.2. v 16.00 na faru.
Něco od masa a vína je zajištěno, ale můžete s sebou také vzít nějaké ty buchty, …

Masopustní posezení 10. února na faře


Vzdělávací kurz POMÁHAT! ALE JAK?

Pozvání do zajímavého kurzu, který pořádá sdružení Girasole.

V příloze naleznete pozvánku – plakát vzdělávacího kurzu POMÁHAT! ALE JAK?. Jedná se o kurz psychosociální a duchovní péče který je určen primárně pro laiky, dobrovolníky ve farnostech, farních charitách a všechny, kteří pomáhají nebo chtějí pomáhat lidem ve svém okolí. Přednášky připravili a přednášet budou přední odborníci v ČR. Kurz proběhne od února do června v Brně. Za účast se neplatí školné ani další poplatky.

Informace o kurzu, včetně seznamu autorů a lektorů, některých anotací a dalších informací naleznete na našem webu www.girasole.cz nebo facebooku


Stáhnout soubor

Vzdělávací kurz POMÁHAT! ALE JAK?


Modlitební triduum za děti farnosti
Od pátku 25.1. do neděle 27.1. v kostele ve Velešovicích.
Stáhnout soubor


Tříkrálová sbírka 2013 v Rousínově
Děkujeme srdečně!

Všem koledníkům i dárcům.
Krásný nový rok

Stáhnout soubor

Tříkrálová sbírka 2013 v Rousínově


Prezidentské volby
Prosím vás o účast u druhého kola voleb a přidávám k zamyšlení text Tomáše Halíka a otevřený dopis Věry Čáslavské.

Já jdu k volbám a volím Karla.
P. Michael Macek, farář

Stáhnout soubor

Prezidentské volby


Prezidentské volby ještě jednou
Ještě zamyšlení V. Kodeta k druhému kolu prezidentských voleb.

Stáhnout soubor


Farní karneval 13.ledna ve Svornosti
Prosíme hodné a ochotné ženy (ale nejen je :-) o upečení něčeho dobrého do balíčků s občerstvením. Je možné to přinést v pátek večer po mši svaté na faru do Rousínovce nebo v neděli ve 12 hodin do sálu Svornosti.

Ve stejnou dobu, tedy v pátek večer po mši svaté na faru do Rousínovce nebo v neděli ve 12 hodin do sálu Svornosti, je možné také přinést dary do dětské tomboly.

Kdo by mohl pomoci s přípravou sálu, prosím o příchod ve 12 hodin do sálu Svornosti. Zároveň se zdobením sálu se budou chystat i balíčky s občerstvením.

Za veškerou pomoc předem děkujeme.


Stáhnout soubor

Farní karneval 13.ledna ve Svornosti


Vánoce - slavnost narození Ježíše Krista
Vánoční bohoslužby v našich kostelích
Stáhnout soubor


Beseda o Singapuru

Stáhnout soubor

Beseda o Singapuru


Svátost smíření
Příležitosti k přijetí svátosti smíření v našich kostelích v době adventní.
Stáhnout soubor


Slovo otce biskupa k Vánocům

Stáhnout soubor


Pouť ke sv. Martinovi v Lulči


Pouť ke sv. Martinovi v Lulči


Biřmování v Rousínovci
V sobotu 10. listopadu v 10 hodin bude v kostele sv. Václava o. biskup Vojtěch udělovat svátost biřmování našim 14 biřmovancům.

Prosíme o modlitbu za vyprošení hojnosti darů Ducha a srdečně vás na tuto slavnost zveme.


Biřmování v Rousínovci


Rozvrh vyučování náboženství 2012/2013

Stáhnout soubor

Rozvrh vyučování náboženství 2012/2013


Pouť mužů děkanství


Pouť mužů děkanství


Misijní most modlitby v kostele sv. Máří Magdalény
V sobotu 20. října ve 20.30 zveme ke společné modlitbě za misie ve spojení s lidmi modlícími se v mnoha dalších zemích.

Přikládáme také dopis ředitele PMD k misijní neděli.

Stáhnout soubor

Misijní most modlitby v kostele sv. Máří Magdalény


Benefiční koncert na opravu kostela sv. Václava

Stáhnout soubor

Benefiční koncert na opravu kostela sv. Václava


Drakyáda
Zveme všechny ke společnému pouštění draků v neděli 21. října. Sraz ve 14.30 na Urbánku.


Otevřen kostel sv. Václava

28. září byl znovu otevřen kostel sv. Václava.
Dále už zde budou bohoslužby v obvyklých časech: pátky v 18.00 a neděle v 9.00.


VÍTEJTE NA FAŘE
Akce pro všechny děti školního věku „VÍTEJTE NA FAŘE“ se uskuteční od pátku 12. října 19 hodin do soboty 13. října 15 hodin na faře v Rousínovci. Cena vybíraná na místě je 20,- Kč. Program v pátek na faře, v sobotu v přírodě.

Bylo by fajn se předem přihlásit na faře nebo u paní katechetky Jany Zehnalové, mailem, telefonem (777 968 411) nebo v náboženství.


KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v neděli 7.10. 2012 ve 14 hod. v kostele sv. Maří Magdalény
Srdečně zveme na KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY "LAUDATE DOMINUM" (Chvalte Pána) na němž vystoupí JOEL FREDERIKSEN a MARTIN JAKUBÍČEK
Virtuosní basista a hráč na loutny Joel Frederiksen (USA, Německo) za doprovodu varhanního mistra Martina Jakubíčka vystoupí v programu duchovní hudby, na němž zazní skladby mistrů evropské barokní hudby.
Je to jedinečná příležitost zažít koncert pěvce, který vystupoval v mnoha zemích světa, a je oceňován pro brilantní techniku zpěvu i virtuózní hru na loutnu. Joel Frederiksen získal v loňském roce např. prestižní ocenění francouzské hudební kritiky "Zlatý Orpheus". Na varhanní portativ jej doprovodí vynikající brněnský varhaník Martin Jakubíček.


Slavkovské dny smíření 5.-6.10. ve Slavkově

Stáhnout soubor

Slavkovské dny smíření 5.-6.10. ve Slavkově


Otevření kostela sv. Václava
28. září bude znovu otevřen kostel sv. Václava.
V 9.00 bude první slavnostní mše svatá.

Poté bude příležitost k posezení na farním dvoře. (Můžete také přinést něco k zakousnutí.)
Dále už budou bohoslužby v obvyklých časech: pátky v 18.00 a neděle v 9.00.


Úklid kostela sv. Václava po opravách
Generální úklid kostela sv. Václava po opravách proběhne v pondělí 24.9. od 15 hodin.


Dočasné uzavření kostela sv. Václava v Rousínovci

Veškeré bohoslužby z kostela sv. Václava se z technických důvodů až do odvolání přesouvají v obvyklých časech do kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově.


Pěší pouť do Vítochova
Zveme na pěší pouť do starobylého Vítochova (u Bystřice nad Pernštejnem).
Půjdeme z Rousínova ve dnech úterý 31.7. až sobota 4.8. 2012.
Noclehy budou zajištěny na farách.
Přihlášky a informace: P. Michael (608 274 276)

V úterý odjezd v 6.57 autobusem z rousínovského nádraží do Olšan, odsud  v 7.07 pěšky dále směr Sloup.


Pěší pouť do Vítochova


Hody u sv. Máří Magdalény
Srdečně zveme ke slavnosti patronky našeho chrámu v neděli 22. června.

Sloužit hodovou mši svatou  v 9 hodin a také kázat bude Mons. Josef Suchár.
Bohoslužbu svým zpěvem doprovodí Malé hudební družení.
Po mši sv. nespěchejte a využijte příležitost k setkání a společnému posezení před kostelem.


Hody u sv. Máří Magdalény


Brigáda na kostele sv. Václava
Ve středu 4.7. v 19 hodin proběhne u kostela sv. Václava brigáda na úklid staré krytiny.
Prosím, vemte si s sebou kolečka (a rukavice).


Táborák na konec školního roku
V pátek 22.6. při dětské mši sv. bude dětem rozdáváno vysvědčení z náboženství.
Potom se sejdeme na farním dvoře ke společnému táboráku, hrám a opékání špekáčků.


Farní výlet do Znojma a okolí
V sobotu 9. června Vás zveme na tradiční farní výlet.
Tentokrát pojedeme do Tasovic, rodiště sv. Klementa Maria Hoffbauera, a dále do Znojma.
Zde se zkušeným průvodcem projdeme místní pamětihodnosti, bude možnost navštívit znojemské podzemí, prohlédnout si charitní chráněné dílny nebo jen tak v klidu posedět při kávě, vínu či zmrzlině v jedinečné atmosféře tohoto starobylého moravského města.
Odjezd bude v 7.00 od Záložny v Rousínově a návrat kolem 21 hodiny.
Přihlašujte se spolu se zálohou 200 Kč v zákristiích kostelů nebo na faře.


Noc kostelů 1. června v Kr. Vážanech
Zveme Vás srdečně podívat se do kostela a zvonice v Královopolských Vážanech,
v rámci akce Noc kostelů v pátek 1. června 2012 od 19 hodin.


Noc kostelů 1. června v Kr. Vážanech


Slovo biskupů k současné situaci ve společnosti

Stáhnout soubor


Svatodušní vigilie
V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého vás zveme v sobotu 26.5. v 21 hodin do kostela sv. Máří Magdalény ke společnému modlitebnímu bdění.


Farní den
Srdečně všechny zveme na farní den, který se bude konat v neděli 20. května od 15 hodin ve Svornosti.


Pěší pouť farnosti k Matce Boží do Tuřan - 1. května

Pěší pouť farnosti bude v úterý 1. května do Tuřan.
Odchod v 7.30 od kostela sv. Máří Magdalény přes Velešovice… Délka pouti je 19,5 km.
Mše sv. bude ve 13 hodin v kostele v Tuřanech.


VÍTEJTE NA FAŘE PODRUHÉ
Zveme děti na akci „VÍTEJTE NA FAŘE PODRUHÉ“. Začátek v pátek 20. 4. v 19 hodin na faře v Rousínovci. Závěr je v sobotu 21. 4. asi v 15.30 tamtéž.

Cena vybíraná na místě je 20,- Kč.
Program v pátek na faře, v sobotu v přírodě.
S sebou: Kartičku zdravotní pojišťovny + psaný telefonní kontakt na rodiče. Karimatku, spacák, hrnek, lžíci, toaletní potřeby, ručník, funkční baterku, propisku, malý zápisník. Oblečení na spaní, oblečení na den v závislosti na počasí. Nezapomeňte na vhodnou nepromokavou obuv a pláštěnku. Jídlo na páteční večeři a sobotní snídani, do batůžku na cestu šátek, láhev na pití, sušenky, oplatky apod. Na faře si uvaříme čaj, venku snad polévku.


Velikonoce 2012
příležitosti k přijetí svátosti smíření
Stáhnout soubor


Velikonoce 2012 bohoslužby

Stáhnout soubor


Naše pouť do Svaté země
Promítání a beseda s panem Václavem Hůlkou  v sále Svornosti v pátek 30.3. v 19 hodinStáhnout soubor


Koncert skupiny Žalozpěv
V neděli 25. března v 17 hodin zveme na koncert skupiny Žalozpěv v kostele sv. Máří Magdalény v Rousínově.

Koncert skupiny Žalozpěv


Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově 24.3.
Více na přiloženém plakátku.
Stáhnout soubor


Farář na cestách - Maroko

Promítání a beseda o cestě P. Michaela Macka po Maroku
sál Svornosti v Rousínovci
v pátek 16. března v 19 hodin

Stáhnout soubor


Děkanátní setkání mládeže Slavkov 10. března

hostem bude P. Mgr. Jan Krbec z DCM
v sobotu 10. března 2012 od 13.00 do 20.00
sál Domu svaté Rodiny ve Slavkově
pro mládež od 14 let

Stáhnout soubor


Duchovní obnova v Bohdalicích v sobotu 3. března
Pozvánka na duchovní obnovu, kterou v Bohdalicích v sobotu 3. března povede Jan Špilar.
Stáhnout soubor


Jedinou Pravdu hledal v poušti
setkání s Aloisem Musilem, knězem, šejkem, cestovatelem

sál Svornosti v Rousínovci
v pátek 2. března v 19 hodin

Stáhnout soubor


Děkanský ples Drnovice
Více v příloze
Stáhnout soubor


Zimní pěší pouť do Křtin

V sobotu 28.1. se vypravíme na zimní pěší pouť do Křtin.
Sraz bude v 8.00 u kostela sv. Máří Magdalény, odjezd auty do Olšan k rybníku a odtud odchod v 8.15 směr Křtiny (13,5 km).
Mše sv. ve Křtinách bude ve 12 hodin.


Farní Karneval

V neděli 15.1. ve 14.30 zveme děti i rodiče na farní karneval do Svornosti.
Jako jiné roky, prosíme také farníky o pomoc. Sponzorskou 
(finanční i hmotné dary do tomboly), potravinovou (něco dobrého na zakousnutí do balíčků s občerstvením) i pomoc manuální (s výzdobou sálu a balením balíčků s občerstvením).


Farní Karneval


Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 2.-14.1.2012. V Rousínově a okolí ji pořádá Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín. 5.1.2012 v 15 hodin do Rousínova zavítají skuteční Tři králové na koních. Více informací zde


Pořad bohoslužeb - Vánoce 2011

Stáhnout soubor


Příležitosti k přijetí svátosti smíření - Advent 2011

Stáhnout soubor


Film o bl. Janu Pavlu II: "Jan Pavel II. Hledal jsem vás..."
V sobotu 10. XII a v neděli 11.XII., v oba dny v 15:00 hodin, v Brněnském kině SCALA, jež se nacházi na Morávském náměstí 3, bude promítan film o bl. Janu Pavlu II: "Jan Pavel II. Hledal jsem vás...". 

Jedná se o dokumentární film, skvěle nátočený s použítím různých unikátních záběrů. Ve filmu své svědectví o velkém papeží dávájí jeho bývalí spolupracovníci a různé osobností.


Přednáška profesora Halíka v Brně

Pozvání k poslední přednášce cyklu "Duch a duše. Shody a napětí", který v tomto semestru pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie. 

Posledním přednášejícím bude Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D, který přednese příspěvek s názvem "Spiritualita pro naši dobu". Tato přednáška se koná výjimečně v pondělí 5. 12. 2011 v 17.00 hod. v aule Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, Brno.


V 19.00 hod. Mons. Halík celebrovat studentskou mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů). Po mši svaté bude následovat beseda se studenty.

 

Dále bude autogramiáda knihy Prof. Halíka „Úvahy na prahu tisíciletí“ , která vyšla v Nakladatelství Lidové noviny. Autogramiáda se koná 5.12. od 15.30 v knihkupectví Knihy Dobrovský, Joštova 6, Brno.


Stáhnout soubor


Vzdělávací přednáškový cyklus
Brněnská pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie připravila pro  podzim  2011 nový vzdělávací přednáškový cyklus s názvem "Duch a duše. Shody a napětí".


Tématem přednáškového cyklu nazvaného "Duch a duše. Shody a napětí" bude v dnešní době tolik populární a diskutovaný vztah mezi psychologií a spiritualitou, jejich společný přínos i vzájemné obohacování se.

V tomto cyklu  k jednotlivým oblastem promluví: kněz a psychoterapeut Jindřich Kotvrda, psycholog Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., kněz a psycholog P. Ing. Josef Stuchlý, SJ, M.A. a Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.

První přednáška s názvem "Psychoterapie nebo zpověď? Uzdravování duše a ducha" se koná v úterý 25. 10. 2011 v 17.00 hodin v přednáškovém sále brněnského biskupství (Petrov 2).  Přednáší Mgr. Jindřich Kotvrda, kněz a psychoterapeut.

Stáhnout soubor


Duchovní obnova pro muže
více informací v příloze

Stáhnout soubor


NOC NA FAŘE
Zveme děti na „NOC NA FAŘE“. Začátek akce na faře v Rousínovci ve středu 16.11. v 18.00 závěr ve čtvrtek asi v 15 hodin tamtéž. Ve čtvrtek půjdeme za každého počasí na delší tůru a venku si uvaříme polévku. Přihlášky a bližší informace u paní katechetky Jany Zehnalové – 777 968 411.


Tradiční pouť ke sv. Martinovi nad Lulčí v nedělu 13.11.2011

Doprava tam – zvláštním autobusem společnosti SEBUS 
Přibližné odjezdy: 
Rousínov, u kostela na hlavní silnici       9.25 
Rousínov, odbočka do Čechyně      9.27 
Komořany, zastávka      9.30 

Program:
10.00   poutní mše svatá 
11.10    vyrážíme pěšky k domovu (přes Nemojany, Olšany, Vítovický žleb, Vítovice) 
11.20    odjezd autobusu s těmi, kteří nejdou zpět pěšky 

Stáhnout soubor


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Václava v Rousínovci“
Lhůta pro podání nabídek končí 7. listopadu 2011 v 12.00 hod.

Podrobnosti v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor

Výzva  k podání nabídky na veřejnou zakázku „Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Václava v Rousínovci“


Pobožnosti za naše zemřelé na hřbitovech

 • Pondělí 31.10. Podbřežice  v 18.00 mše sv. (poté průvod se svícemi a pobožnost na hřbitově)
 • Úterý 1.11. Velešovice  v 18.00 mše sv. (poté pobožnost na hřbitově)
  Rousínov v 18.00 mše sv. (poté průvod se svícemi a pobožnost na novém hřbitově)
 • Středa  2.11. Olšany v 16.30 (pobožnost na hřbitově)
  Habrovany v 17.00 (pobožnost na hřbitově)
  Kr. Vážany v 18.00  mše sv. (poté pobožnost na hřbitově)
  Komořany v 16.30 mše sv. (poté pobožnost na hřbitově)
  Rousínovec v 18.00 mše sv. (poté průvod se svícemi a pobožnost na hřbitově)Zveme děti do společenství Motýlků
Každý pátek od 16.30 do 17.50 v klubovně Svornost.

Zveme děti do společenství Motýlků


Výuka náboženství ve školním roce 2011-2012

Stáhnout soubor


Duchovní obnova pro ženy ve Slavkově 22.10.
Více informací na přiloženém letáku.
Stáhnout soubor


P. James Manjackal ve Slavkově
Info na přiloženém plakátě.
Stáhnout soubor


Možnost přidat se k autobusu na P. Jamese Manjackala do Prahy
Info na přiloženém plakátě.
Stáhnout soubor


Setkání Slavkovské Iniciativy Smíření ve Hruškách
Více na přiloženém plakátě.
Stáhnout soubor


Biblický kurz

Exodus a Lukášovo evangelium
podruhé.
Od 22.9.2011 na Biskupském gymnáziu v Brně.
Přihlášky do 15.9.

Stáhnout soubor

Biblický kurz


Změna pořadu bohoslužeb v neděli 18.9.
Věnujte, prosím, pozornost změnám bohoslužeb, ke které dochází z důvodu svěcení oltáře v Komořanech.

Podrobnosti v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor


Příprava na biřmování
Ve středu 14. září se v 19.30 uskuteční na faře v Rousínovci informačě organizační schůzka k průběhu přípravy.


Pouť na Lutrštéku

Program v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Obnova krovu a střešního pláště kostela sv. Václava v Rousínovci“
Lhůta pro podání nabídek končí 16. září 2011 v 12.00 hod.

Podrobnosti v přiloženém souboru.

Stáhnout soubor


8. diecézní pouť rodin

Stáhnout soubor


Milonická zahradní slavnost

Stáhnout soubor


Zveme na pěší pouť na sv. Hostýn ve dnech 1.-5. srpna
Něco k té naší pouti.
Vycházíme od kostela sv. Václava v Rousínovci v pondělí 1.srpna v 8 hodin ráno.

Trasa bude:
1.8. Rousínov - Brankovice
2.8.     - Velehrad
3.8.     - Tlumačov
4.8.     - sv. Hostýn
5.8.     - na sv. Hostýně -  a domů

(případně se dá spolu-putovat jen některý den)

Noclehy budou na farách v cílových místech,
kde bude také možnost použít koupelnu či WC
(spacák a karimatku s sebou).

Jídlo - každý se zařídí dle své chuti, procházíme civilizovanou krajinou
takže, cestou se dá něco koupit, ať toho nemusíme tolik nést.

Batohy si poneseme na svých poutnických zádech...

Více informací P. Michael - 608 274 276


Svatojánské hody v Olšanech - sobota 25. června ve 13.30
Zveme vás na slavnostní otevření nově opravené kaple sv. Jana Křtitele v Olšanech.
Stáhnout soubor


Žehnání svatohubertského smírčího kříže - sobota 25. června v 16.00
Zveme vás k požehnání nového kříže na polní cestě nad kroužeckým dvorem.


Slavnost Nejsvětější Trojice - pouť v Habrovanech
V neděli 19.6.2011 bude pouť v kostele v Habrovanech. Mše svatá začne v 10.30a večer v 18.00 vás zveme na koncert Malého Hudebního Družení z Rousínova. Vstupné bude dobrovolné a bude použito na opravu habrovanského kostela.
Stáhnout soubor


Pouť do Šaštína 4. června
Bližší informace zde.
Stáhnout soubor


Noc kostelů - pátek 27.5.2011
Od 18.00 zveme k návštěvě kostela sv. Václava v Rousínovci.
Stáhnout soubor


Bohoslužby o velikonocích
Najdete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Velikonoce - příležitosti ke svátosti smíření
Najdete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Farní masopust
Srdečně zveme ke společnému masopustnímu veselení. V neděli 6.března v sále ve Svornosti v Rousínovci od 16 hodin.


Děkanátní setkání mládeže
bude ve Slavkově v sobotu 26.2.2011 od 13 do 20 hodin. Více na plakátku.
Stáhnout soubor


Ministrantský výlet
Zveme na Ministrantský výjezd na faru do Tvarožné. Sraz v pátek 25.2. v 18.00 na mši v Rousínovci, návrat v sobotu 26.2. ve 20.00. Přihlášky a informace 608 274 276.


6. Děkanský ples: Komořany 12.2.2011
Předprodej vstupenek: neděle 16.1. - v zákristiích po mši sv. nebo na faře v Rousínovci mezi 18-20 hodinou.
Stáhnout soubor


Zimní pouť do Pozořic v sobotu 29.1.2011
Letos se vydáme pěšky na pouť do blízkých Pozořic. Mše sv. zde bude ve 12 hodin. Délka pouti bude asi 20km (včetně cesty zpět do Rousínova).


Beseda: P. František Lízna o svém putování Evropou
Tentokrát do Sieny a Říma. V pátek 28.1.2011 v 19.00 v sále Svornosti v Rousínovci.
Stáhnout soubor


Marek Orko Vácha, přednáška s besedou 14.1.2011
V pátek 14.1.2011 se v sále Svornosti v Rousínovci koná přednáška na téma Environmentální etika čili o zodpovědném vztahu člověka ke svému životnímu prostředí P. Marka Orko Váchy.
Stáhnout soubor


Vánoce 2010 - pořad bohoslužeb
najdete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Vánoce 2010 - příležitosti ke sv. smíření
naleznete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Pouť do Svaté země
Slavkovské děkanství pořádá pouť do Svaté země s návštěvou míst spojených s životem Pána Ježíše. Osmidenní pouť se koná od 28.3. do 4.4. 2011, cena 16.900,– Kč. Duchovní doprovod P. Milan Vavro, informace jsou na plakátku. Zájemce prosíme o nahlášení do 21. listopadu.
Stáhnout soubor


Dušičky – pobožnosti na hřbitovech
Kr. Vážany: Ne 31.10. v 11.20; Habrovany: So 30.10. v 18.15; Olšany: Po 1.11. v 16.30
Velešovice: Ne 31.10. v 11.40; Komořany: Út 2.11. v 18.30; Podbřežice: Po 1.11. v 18.30
Rousínovec: Ne 31.10. v 10.00; Rousínov (na nový hřbitov): Po 1.11. průvodem od kostela v 18.45


Výuka náboženství ve školním roce 2010/2011
rozvrhy naleznete v přiloženém souboru
Stáhnout soubor


Pouť mužů slavkovského děkanství
Zveme na pouť mužů našeho děkanství v sobotu 9. října na letiště do Náměště nad Oslavou a do baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Více na plakátku.
Stáhnout soubor


NÁRODNÍ POUŤ – ŘÍM
Na poděkování Svatému otci Benediktu XVI. za jeho pastorační návštěvu ČR v roce 2009. TERMÍN: 8.11.- 12.11. 2010. Cena je nízká a není na úkor cesty. Možnost jet společně s lidmi z našeho děkanství – bylo by dobré se hlásit do 3.10. jinak se bus zaplní lidmi odjinud – a nepojedeme spolu. Více na plakátku.
Stáhnout soubor


SLAVKOVSKÁ INICIATIVA SMÍŘENÍ
1. – 2. 10. 2010, Slavkov u Brna Pátek 1. 10. 19.00 hod. Koncert „SÚRODENCI JENDRUCHOVCI“ Historický sál, Zámek Slavkov – Austerlitz Sobota 2. 10. 10.00 hod. Seminář „SVĚTLO PRO EVROPU“ - liturgie stále živá Rubensův sál, Zámek Slavkov – Austerlitz 14.00 hod. Ekumenická bohoslužba Chrám Vzkříšení Páně
Stáhnout soubor


Mše svatá na zahájení školního roku
V pátek 3. září bude první „dětská“ mše svatá na zahájení školního roku a po ní táborák a program na faře. Na mši si děti s sebou vezměte „vybavené aktovky nebo školní batohy“.


Farní poutě
Letos se chystáme pěšky 1.května na Horu sv. Klimenta ve Chřibech (s mírným autobusovým přiblížením)
a autobusem 5. června do Králík a Neratova.
Stáhnout soubor


Velikonoce 2010
pořad bohoslužeb najdete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Příležitosti ke svátosti smíření před velikonočními svátky
Využijte jich zavčas a připravte se v klidu na prožití Velikonoc. Během Velikonočního tridua už se zpovídat nebude.
Stáhnout soubor


Ester - biblický příběh - divadelní představení Rapsodického divadla
V neděli 14.3.2010 v 17.00 vás zveme na komorní divadelní představení ve Velkém sále Záložny v Rousínově.
Stáhnout soubor


Masopust
V sobotu 14.2. v 15.00 zveme k masopustnímu setkání ve farním sklípku.
Proběhne také soutěž o nejlepší "boží milosti". Takže neváhejte, napečte, a ... přijďte.


Světový den nemocných
Ve čtvrtek 11.2. je světový den nemocných, při mši sv. na ně budeme pamatovat v Rousínově. Bude také možnost k přijetí svátosti smíření a svátosti nemocných.
Také v neděli 14.2. bude při bohoslužbách možnost přijmout svátost nemocných.


Lutršték
11.2. v den památky Panny Marie Lurdské bude v 15.00 mše sv. na Lutrštéku. Půl hodiny přede mší bude modlitba růžence.


Děkanátní setkání mládeže ve Slavkově
V sobotu 6. února od 13.00 v domě sv. Rodiny ve Slavkově se uskuteční setkání mladých našeho děkanství.
Stáhnout soubor


Adorační dny farností
 Kr. Vážany: sobota 23.1. – od 11 do 16.30, zakončeno požehnáním v 16.30; poté v 17.00 mše sv. Habrovanech  Rousínov: pátek 29.1. – od 9 do 18 hod., zakončení mší sv. a požehnáním v 18.00 – v kostele sv. Máří Magdalény
 Komořany: neděle 31.1. – po mši sv. až do požehnání ve 14.30


Pěší zimní pouť do Křtin
Farní zimní Pouť do Křtin bude v sobotu 30.1.
Sraz u sv. Máří Magdalény v 8.00 a poté přesun auty do Olšan. Odchod v 8.15 z Olšan od kapličky.
Mše sv. bude ve Křtinách ve 12.00. Návrat pěšky do Olšan.


Vzpomínka na živý betlém
Odkaz na video ze Ziveho Betlema:
http://www.youtube.com/watch?v=mlbWwAbVwS8
http://www.youtube.com/watch?v=NKNHK8yW-rI


Děkanáda - 23.1. ve Vyškově
Podrobnosti na plakátku.
Stáhnout soubor


Tříkrálová sbírka - Vyhodnocení Rousínov
17.1. ve 14.30 proběhne na sále Svornosti v Rousínovci vyhodnocení Tříkrálové sbírky. Zveme všechny koledníky.
Výsledky sbírky najdete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Zveme na Dětský karneval ve Svornosti 17.1. v 15 hodin
V neděli 17. ledna v 15 hod. se koná ve Svornosti farní dětský karneval s tématem postavy z Večerníčků. V převleku jsou vítáni i doprovázející dospělí.
Pořadatelé prosí ty, kteří se chtějí zapojit do příprav, o pomoc:
- ženy o napečení občerstvení pro děti (přinést ho lze tento pátek 15.1. po "dětské mši sv." nebo v neděli 17.1. mezi 12 - 13 hod. na "Svornost", kde se poté budou dělat z doneseného balíčky)
- hodné tatínky a maminky o pomoc s nastrojením sálu, a to v neděli od 12 hod. na Svornosti
Stáhnout soubor


Vánoce 2009
Přikládáme pořad bohoslužeb o letošních vánočních svátcích.
Stáhnout soubor


Vánoční turnaj ve stolním tenise v pondělí 28.12.2009 v 9 hodin
V pondělí 28.12.2009 v 9 hod se koná tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise o putovní pohár Katolického vzdělávacího spolku Svornost. Turnaj se koná v sále spolku Svornost. Tak jako každým rokem jsou pro vítěze zajištěny malé dárky, medaile pro nejlepší a diplomy pro všechny. Těšíme se na Vaši účast.


Živý betlém bude v pátek 25.12. v 18 hodin před kostelem sv. Máří Magdalény.
Srdečně Vás zveme prožít spolu s námi vánoční tajemství, tajemství Narození Božího syna v chudé betlémské stáji.


Advent 2009 - příležitosti ke sv. smíření
naleznete v přiloženém souboru.
Stáhnout soubor


Farní zabíjačka a otevření farního sklípku
V sobotu 12.12. vás zveme na tradiční farní zabíjačku tentokrát spojenou s douhoočekávaným otevřením farního sklípku.
Zveme vás ráno v 8 hodin ke společné práci a večer v 16.00 do nového sklípku ke společnému posezení.
Stáhnout soubor


V sobotu 28.11. nebude mše sv. v 18.00 v Podbřežicích.


Zrušená mše sv. v Habrovanech 7.11.2009
Dnes bude bohužel ze zdravotních důvodů tato mše sv. zrušena. Omlouváme se.


„OLEJ DO KAHANŮ“ PRO LEKTORY
Setkávání lektorů v Olomouci je určeno všem těm, kteří touží Boží slovo předávat se zapáleným srdcem. Letošní poslední sobota v říjnu nabídne lektorům olomoucké diecéze, ale i hostům z jiných diecézí, vhled do symboliky výtvarného zpracování biblických témat. Zahájení 7. setkání lektorů bude v 10 hod. ve velkém sále Kurie, odkud se přejde do Arcidiecézního muzea na Václavském náměstí, kde v 10:30 hod. nabídne komentovanou prohlídku obrazů historička umění Mgr. Jana Hrbáčová. Ve velkém sále Kurie, kolem poledne, bude prostor jak pro občerstvení tak pro kladení otázek a hledání odpovědí na téma „výtvarné zpracování biblických výjevů jako další zdroj poznávání Písma pro lektorskou službu“. Krátký čas také bude věnován, podle potřeby, organizaci lektorských společenství ve farnostech. Na závěr setkání ve 14: 15 hod. bude sloužena mše svatá v kapli sv. Anny na Václavském nám. Doplňujme zavčas olej do svých kahanů, abychom ho měli dostatek, až přijde Pán. (program 7. setkání lektorů v Olomouci najdete na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého) M. Pavlíková
Stáhnout soubor


Výuka náboženství
rozvrhy naleznete v přiloženém souboru
Stáhnout soubor


Kurz pro lektory
V sobotu 3.10. v 9.00 vás lektory zveme na další setkání s pí. Martinou Pavlíkovou.


Pozvánka na den smíření do Zbýšova
V sobotu 3.10. pořádá Slavkovská iniciativa smíření ve Zbýšově od 13.00 Den smíření. V 16.00 bude ekumenická bohoslužba a večer koncert. Tématem letošního setkání bude: Je více toho, co nás spojuje, než rozděluje.
Stáhnout soubor


Cesta za sv. otcem
V 5.00 ráno v neděli 27.9. odjíždíme dvěma autobusy od rousínovské Záložny, se zastávkou ve Velešovicích, do Šlapanic, odkud budeme pokračovat asi 2 km pěšky na místo konání bohoslužby.

Co si vzít s sebou na mši svatou.
Do sektorů v areálu mše svaté doporučují organizátoři vzít si s sebou vlastní skládací židličky a pokrývku hlavy, popř. sluneční brýle. Dále pak přiměřené množství jídla a především tekutin, vlastní pláštěnku, protože pláštěnky v dárkových balíčcích budou distribuovány až při přístupových trasách, před vstupem do areálu mše svaté.
Poutníci by měli zvolit pohodlné oblečení, vhodnou obuv a především nezapomenout léky, které pravidelně užívají.
Pokud jste obdrželi předem objednanou místenku a brožuru s liturgickými texty, nezapomeňte si je vzít s sebou na mši svatou.


Návštěva papeže v Brně - místenky
Místenky už nám byly zaslány a je možno si je vyzvednout na faře nebo příští neděli v kostele.


Pouť na Lutršték
V úterý 15.9. bude v 18.00 poutní mše sv. na Lutrštéku. V neděli 20.9. budou hody, více na plakátku.
Stáhnout soubor


3. Farní den
Zveme vás srdečně v sobotu 12.9. od 15.00 do Svornosti v Rousínovci na již třetí Farní den. Podrobný program na plakátě.
Stáhnout soubor


Pořad bohoslužeb na Velikonoce
I letos oslavíme smrt a Vzkříšení našeho Pána. Kdy a kde se dozvíte z přiloženého souboru.
Stáhnout soubor


Příležitosti ke svátosti smíření
Využijte, prosím, nabízených termínů a připravte i svou duši k velikonocům. Během svátků 9.-13.4. se už zpovídat nebude. Děkujeme za pochopení.
Stáhnout soubor


Zveme vás na besedu: Radio Proglas a TV Noe
(křesťanská média v dnešním světě) SVORNOST Rousínov pořádá v pátek 20.března 2009 v 19 hodin ve spolkovém sále besedu za účasti P.Martina Holíka a dalších
Stáhnout soubor


Do Řecka po stopách sv. Pavla
Zveme Vás na společný poutní zájezd našeho děkanství. Více v příloze. Přihlásit se můžete do 3. března 2009.
Stáhnout soubor


Autogramiáda P. Františka Lízny SJ
V pátek 16.1. v 19.00 v sále Svornosti proběhne autogramiáda s besedou. Svou pouť přes Ukrajinu a svou novou knihu představí P. František Lízna SJ.


Přehled bohoslužeb:Vánoce 2008

Stáhnout soubor


Přehled možností k přijetí svátosti smíření před letošními vánočními svátky
snad si vyberete...
Stáhnout soubor


Třetí farní zabíjačka - sobota 6.12.2008
Zveme vás na již třetí farní zabíjačku. Vše proběhne (s tichým souhlasem pana faráře) na farním dvoře v sobotu od brzkých ranních hodin. Kdo chcete přiložit ruku ke společnému dílu, jste srdečně vítáni.

Od 16.00 bude na faře příležitost ke společnému po-sezení, po-povídání (i když s plnou pusou se prý mluvit nemá) a po-veselení. Zkrátka se do těch dobrot pustíme...


Svatý Mikuláš
Na pátek 5.12.2008 jsme pozvali na mši svatou pro děti v 18.00 i sv. Mikuláše. Těšíme se, že naše pozvání přijme.


Svěcení sochy sv. Barbory v kostele ve Velešovicích

Stáhnout soubor


Tradiční pouť ke sv. Martinovi nad Lulčí - neděle 9.11.2008
k 1611. výročí smrti sv. Martina, biskupa, organizuje Skautské středisko Pozořice. Poutní mše svatá v 9.30. Víz plakát.
Stáhnout soubor


Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
plakátek najdete v přiloženém souboru
Stáhnout soubor


Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé ( putovní Slavnost světla XXXVII. )
Farnost Rousínov společně se společenstvím Taizé v Jezeřanech-Maršovicích srdečně zvou na Ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé ( putovní Slavnost světla XXXVII. ) Sobota 20.9.2008 ve 20:00 hod. v kostele sv. Máří Magdalény, Sušilovo náměstí, Rousínov. Setkání je otevřené pro všechny, zvláště mladé lidi, ať už "chodící" nebo "nechodící" do kostela. Doprovází pěvecký sbor Cantamus Corde z Jezeřan-Maršovic. Kontakt: P. Michael Macek (731 40 26 66) nebo Jan Slavík (602 220 899)‏
Stáhnout soubor


Velká svatováclavská soutěž
Při příležitosti roku svatého Václava, který v lednu 2008 vyhlásil kardinál Mons. Miloslav Vlk, vyhlašuje farnost sv. Václava v Rousínovci

VELKOU SVATOVÁCLAVSKOU SOUTĚŽ.

Soutěžící v průběhu letních měsíců sbírají fotky, obrázky a předměty, které jakkoliv souvisejí se Svatým Václavem, případně se jménem Václav. Uvedené pak spolu se stručným popisem, vlastním jménem a adresou odevzdají na faře nejpozději do 12. září 2008.

Všechny přinesené věci budou vystaveny v rámci oslav sv. Václava a nejúspěšnější soutěžící odměněni.


Naše NOVÉ WEBOVÉ FARNÍ STRÁNKY jsou tu pro Vás
Prosíme o Vaše ohlasy, přání a připomínky. A trpělivost, než nám to vše bude "šlapat", jak by mělo.

P. Stanislav & P. Michael
michaelmacek@centrum.cz


Pozvání na Zahájení Roku sv. Pavla v brněnské diecézi
Milé sestry, milí bratři,
všichni jste srdečně zváni na slavnostní Zahájení Roku svatého Pavla v brněnské diecézi, které se uskuteční v neděli 29. června 2008 v 9.00 hodin pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Po bohoslužbě bude kolem katedrály připraven „svatopavelský jarmark“ s nabídkou perníků, medu, svíček, klášterních produktů, keramiky ap.a stánky s prezentací různých pastoračních aktivit v diecézi. Bude zde i příležitost k občerstvení pro celou rodinu a posezení před katedrálou, v prostorách Informačního centra ( Petrov 1) i Staré konzistoře (Petrově 2).
Zároveň se můžete těšit na slavnostní troubení z věží, pro děti je připraveno divadelní představení, vystoupení kouzelníka, skákací hrad, soutěže. Zájemci mohou navštívit expozici Diecézního muzea Vita Christi i výstavu v kryptě katedrály Světové chrámy na dlani.

Těším se setkání

Váš biskup Vojtěch

Další informace.
http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla
Stáhnout soubor
Zpět na výpis aktualit